به گزارش عصرآهن: سهامداران شرکت های فولادی تحریم شده، نباید نگران تحریم های جدید آمریکا بر این صنعت باشند، چرا که اثر این تحریم ها، نگران کننده نخواهد بود. هم چنین تقاضای فولاد جهانی خوب بوده و در ماه های پایانی سال، فروش و صادرات بهتری هم خواهیم داشت.

بعد از شهادت سردار سلیمانی و پاسخ موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، تعدادی از شرکت های فولادی ایران به لیست تحریم های آمریکا اضافه شد. این در حالی است که صنایع آهن و فولاد ایران از قبل تحریم بودند و حتی صادرات این صنعت در سال جاری، افزایش یافته است.
سید رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد درباره ی تحریم های جدید آمریکا بر صنعت آهن و فولاد گفت: با اینکه تحریم های جدید تاثیراتی خواهد داشت ولی اثر این تحریم ها، نگران کننده نخواهد بود.
 وی در ادامه افزود: با وجود تحریم ها در ماه های گذشته، شرکت های آهن و فولاد کشور، عملکرد مطلوبی داشته و حجم صادراتشان نیز افزایش یافته است. این تحریم ها ممکن است فقط انتقال پول را سخت تر کند که آن هم اهمیت چندانی ندارد. سود شرکت های آهن و فولاد، بیشتر تحت تاثیر قیمت آهن الات و تقاضای محصولات آهنی در بازار است که وضعیت تقاضا در بازارهای جهانی هم، داغ است.
آقای شهرستانی تصریح کرد: در زمینه صادرات محصولات آهن و فولادی هم، نگرانی چندانی وجود ندارد، چراکه بازارهای جهانی با افت تولید روبرو هستند. البته این پیش بینی زمانی درست خواهد بود که سیاست گذاران کشور برای صادرات آهن آلات، محدودیت های جدید ایجاد نکنند.

منبع: دنیای معدن