به گزارش عصرآهن: بررسی آمار تولید آهن و فولاد توسط آهن سازان کشور در دوره 9 ماهه امسال، نشان دهنده ی تولید شمش آهن به میزان 19 میلیون و 648 هزار تن می باشد که بالغ بر 75.5 درصد از برنامه ی پیش بینی شده تولید 26 میلیون تن آهن در سال جاری می باشد.

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در جداول آماری خود، از رشد 5 درصدی تولید شمش آهن در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ( تولید 18 میلیون و 709 هزار تن شمش آهن) خبر می دهد.
در آمار منتشر شده، تولید بیلت و بلوم در 9 ماهه گذشته، 11 میلیون و 600 هزار تن بود که در مقایسه با تولید 10 میلیون و 470 هزار تنی دوره مشابه سال گذشته، 11 درصد رشد داشته است.
همچنین بررسی جداول منتشر شده ی این انجمن، خبر از تولید 8 میلیون و 48 هزار تن شمش اسلب در 9 ماهه امسال می دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 2 درصد افت داشته است.
در این آمار، تولیدات آهن و فولاد نیز در مجموع 15 میلیون و 160 هزار تن بوده که در مقایسه با سال گذشته، افزایش 7 درصدی را نشان می دهد.  
مرور آمارهای مقاطع تولیدی در بخش طویل گویای آن است که در ۹ ماهه امسال ۶ میلیون و ۱۸۶ هزار تن میلگرد تولید شد که در بخش مقاطع طویل سهم ۸۱ درصدی را به خود اختصاص داد.
جداول مورد بررسی انجمن تولیدکنندگان فولاد، حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی میزان تولید تیرآهن و سایر مقاطع نیز، در مجموع یک میلیون و ۴۴۳ هزار تن بوده که سهم تیرآهن ۱۰.۷ درصد و نبشی، ناودانی و سایر مقاطع هم ۶۲۱ هزار تن ثبت شده است.

منبع: بورس نیوز