به گزارش عصرآهن: بازار داخلی انواع مقاطع فولادی مانند میلگرد در طول 4 ماه گذشته، بسیار نامطلوب بوده به طوری که در طی این مدت قیمت میلگرد همواره افزایشی بوده است.

افزایش قیمت ها طی این مدت بین 20 تا 50 تومان بوده که بیشتر هم مربوط به بازار میلگرد آجدار می باشد. هم چنین در بعضی موارد، شاهد افزایش 50 الی 100 تومانی قیمت میلگرد در روزهای گذشته بوده ایم. به طور میانگین از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون، قیمت میلگرد آجدار در حدود 1200 تومان در هر کیلو افزایش داشته است.
از طرفی بازار داخلی آهن و فولاد طی این مدت، از کنترل مسئولین و عوامل نظارتی دولتی خارج شده و افزایش قیمت در بازار آهن به طور سرسام آوری در حال افزایش است.

برای اطلاع و بررسی آخرین نوسانات قیمت هر محصول، می توانید به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید، برای نمونه می توانید صفحه اختصاصی میلگرد سایز 20 تولیدی فولاد آذربایجان را مشاهده بفرمایید.  

افزایش افسار گسیخته قیمت ها در بازار آهن به خصوص افزایش قیمت میلگرد، به ضرر مصرف کنندگان نهایی بوده و در توجیه و تحلیل این مسئله باید گفت که دولت یکی از عوامل اصلی و تاثیرگذار در افزایش قیمت آهن آلات و قیمت میلگرد، طی ماه های گذشته بوده است.
تمرکز دولت در صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع میانی تولیدی داخلی و سکوت و بی تفاوتی ناظرین بازار از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت آهن آلات به خصوص قیمت میلگرد، طی این مدت می باشد.