به گزارش عصرآهن: رشد بی وقفه ی قیمت ها در بازار میلگرد آجدار ادامه داشته، به طوری که قیمت میلگرد آجدار در روز گذشته 50 الی 100 تومان در هر کیلو افزایش داشته است.

با توجه به وضعیت بازار آهن طی روزهای گذشته، می توان گفت که رسماً قیمت میلگرد آجدار در بازار، مرز 5500 تومانی را درنوردیده است.
به عقیده ی کارشناسان آهن و فولاد، تولیدکنندگان بخش خصوصی در یک چرخه ی معیوب افزایش قیمت ها گرفتار شده اند، بطوریکه از هیچ قانون و منطقی پیروی نمی کند. پیش بینی می شود مادامی که اراده و تصمیمی قاطعی جهت حل این معضل، به وجود نیاید، حداقل تا پایان امسال، شاهد تداوم روند افزایش قیمت آهن آلات و قیمت میلگرد در بازار خواهیم بود.
عملکرد دولت نیز تحت فشار مافوق ها، موجب بدتر شدن اوضاع بازار آهن و میلگرد خواهد شد. چرا که به طور مثال، ناگهانی اعلام می کند که صادرات فلان ماده اولیه ممنوع می باشد و این کار باعث می شود بازار آهن بعد از عید به آشفتگی کشیده شود.
با توجه به افزایش بی وقفه ی قیمت میلگرد آجدار در بازار، باید گفت که قیمت های کنونی در بازار داخلی، موقتی بوده و در میان مدت و بلند مدت قابل اتکا نخواهد بود. از این رو امید است با کاهش تقاضاهای هیجانی در بازار میلگرد، قیمت ها دوباره به کف قیمت بازار ( 5000 تا 5400 تومان ) برگردد.