به گزارش عصرآهن و به گفته ی یک کارشناس بازار مسکن: در دو ماه گذشته، تعداد معاملات مسکن در کشور افزایش یافته، اما اگر شاخص 10 ماه گذشته را نگاه کنیم، افت چشمگیری در تعداد معاملات مشاهده خواهیم کرد.

افزایش قیمت و افزایش معاملات مسکن طی دو ماه گذشته اتفاق افتاده که ناشی از رشد قیمت در مناطق شمالی تهران می باشد. با این وجود اگر اتفاق خاصی در سطح کلان اقتصاد نیفتد، افزایش شدید قیمت مسکن در ماه های آینده بعید می باشد.
مهدی غلامی در ادامه افزود: جهش قیمت ملک طی دو سال گذشته، به قدری جدی بوده که باعث شکاف بین توان خریداران واقعی و بازار مسکن شده است. 
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شش دهک درآمدی جامعه که توان خرید مسکن ندارند، گفت: با توجه به رشد شدید قیمت ها، تسهیلات برای بازار مسکن بی فایده است. از سوی دیگر تعداد قابل توجهی مسکن خالی وجود دارد. در تهران 500 هزار و در کشور 2.6 میلیون خانه خالی داریم. چنان چه این واحدها به بازار نیز عرضه شوند، مردم قدرت خرید ندارند.
وی هم چنین درباره ی پیش بینی قیمت مسکن در سال 1399 گفت: مابین سال های 1392 تا 1396 رکودی در بخش مسکن حاکم بود که موجب شد قیمت ملک از تورم عمومی کمتر شود. هم اکنون نیز کشور در چنین فضایی قرار دارد، مگر اینکه در سطح کلان اقتصادی تغییراتی به وجود آید.

منبع: ایسنا