به گزارش عصرآهن: افزایش قیمت ها در بازار آهن طی هفته ی گذشته همچنان ادامه داشته به طوری که توانست بازه ای کم سابقه را در تاریخ بازار آهن کشور رقم زند. از سوی دیگر به عقیده ی کارشناسان، احتمال ادامه این روند در روزهای آتی نیز وجود دارد.

عوامل متعددی در افزایش قیمت های مقاطع فولادی مانند قیمت میلگرد و قیمت ورق در بازار آهن تاثیر داشته که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•    افزایش تقاضا در بازار داخلی برای خرید حداکثری 
•    افزایش تقاضا با نزدیک شدن به پایان سال بر طبق روال سنتی
•    رشد قیمت آهن آلات در بورس کالای کشور
•    خوش بینی های بیش از اندازه و نابجا در بازار داخلی
•    ترس از رشد بیشتر قیمت ها
روند افزایشی قیمت ها در بازار آهن دیر یا زود به سایر بازارهای وابسته نیز سرایت خواهد کرد که بایستی هر چه زودتر مسئولان برای آن چاره ای بیندیشند. عدم رشد جدی و یکسان قیمت ارز آزاد با قیمت آهن آلات به خصوص میلگرد در کنار تمایل به افت نرخ در بازار های جهانی نیز، این روند افزایشی را با ابهامات متعددی روبه رو ساخته است.
هنگامی که جریان قیمت ها مسیر افزایشی مستمر و با شیب تند را در پیش گرفته، ادامه ی این روند نگران کننده نیز دور از انتظار نبوده و آینده ی آن نیز قابل پیش بینی نخواهد بود.