به گزارش عصرآهن: بررسی قیمت ها طی چند روز گذشته، نشان دهنده ی رکود مجدد بازار آهن و کاهش التهابات به ویژه در حوزه ی میلگرد می باشد.

ادامه ی این روند آن هم پس از چند روز افزایش قیمت آهن به خصوص قیمت میلگرد، می تواند سکوت و آرامش توام با کاهش مجدد تقاضا را به ارمغان بیاورد. این در حالی است که رفتار سمت عرضه در بازار آهن طی ماه های گذشته، نشان داده که روند افزایش قیمت ها توجهی به تقاضا ندارد.
یکی از دلایل اصلی فروکش نمودن هیجانات در بازار آهن، عبور قیمت میلگرد از مرز 6 هزار تومان بوده است که زمزمه ی آن از چند ماه پیش در بازار به گوش می رسید.
تداوم روند صعودی قیمت آهن آلات، بی توجهی به عوامل منطقی اثرگذار و عدم نظارت بر بازار آهن موجب شده تا وضعیت تا این حد نا به سامان شود.
هم اکنون قیمت آهن آلات در بازار داخل، با توجه به نرخ ارز و قیمت های جهانی، کاملا نامتناسب و بسیار بالاتر از قیمت های رقبای فولاد ایران و حتی بالاتر از محصول نهایی صادراتی ایران می باشد. بنابراین برای عملیاتی شدن نرخ های صادراتی، بایستی یک از این دو راه حل زیر به کار گرفته شود:
•    افزایش نرخ ارز در روزها یا ماه های آینده
•    کاهش قیمت آهن آلات در بازار داخلی