به گزارش عصرآهن: از بازار میلگرد آجدار گرفته تا بازارهای سیاه ورق و تیرآهن، همگی از افسارگسیختگی عبور کرده و به وضعیت بحرانی رسیده اند.

این وضعیت به گونه ای است که همچنان قیمت محصولات داخلی آهن و فولاد اعم از قیمت میلگرد، قیمت ورق و قیمت تیرآهن روز به روز در حال افزایش بوده و قیمت های جهانی و صادراتی را نیز پشت سر گذاشته است.
علت اصلی این التهابات و وضعیت بحرانی پیش آمده دو عامل اساسی می باشد:
1) کمبود مواد اولیه موردنیاز صنایع آهن و فولاد شامل قراضه آهن، آهن اسفنجی و شمش: کمبود موادی همچون قراضه آهن و آهن اسفنجی یکی از مشکلات اساسی این صنعت بوده که تبدیل به بحران شده و در ماه های آینده، احتمال تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان کوچک بخش خصوصی در این صنعت نیز وجود دارد.
2) سکوت و عدم نظارت مسئولان و ناظران بر وضع موجود در بازار آهن: این روزها موضوع حمایت دولت و ارکان نظارتی از مصرف کننده نهایی کمرنگ تر شده، به طوری که در عمل اقدام قابل توجهی برای مقابله با این وضعیت نا به سامان صورت نگرفته است. 
در حال حاضر نیاز دولت به ارز حاصل از صادرات برای مقابله با تحریم ها، بسیار حیاتی بوده، بنابراین سایر مسائل در اولویت دوم قرار می گیرند.
منبع: صمت نیوز