به گزارش عصرآهن: طی هفته جاری از برخی منابع ناشناس در بازار آهن، متوجه شدیم که روند افزایشی قیمت شمش در بازار، یک اجماع و خاستگاه صنفی است. طبق توافقات صنفی صورت گرفته، قیمت شمش برای دستیابی به یک هدف مشخص حرکت می کند و ظاهرا توجهی به معاملات شمش در بورس کالا و روند آهسته آن در بازار آهن و فولاد ندارد.

این افزایش قیمت شمش در حالی رخ داد که شاهد یک شرایط کاملا متضاد در معاملات شمش در بورس کالا بوده ایم، بطوری که از نرخ معاملاتی ۲۲۱،۵۰۰ تن شمش عرضه و معامله شده در بورس کالا طی دو هفته اخیر بر‌می‌آید، متوسط نرخ معاملاتی این دو هفته حدودا ۴۹۹۰ تومان به همراه مالیات می باشد که اختلاف فاحش حدود کیلویی ۴۰۰ تومانی را نسبت به میانگین نرخ شمش بازار آزاد نشان می دهد.
به همین دلیل است که شاهد اختلاف قیمت قابل توجه حدودا ۸۰۰ تومانی بین کف و سقف قیمت های نهایی میلگرد آجدار در رنج قیمتی حدود ۵۹۰۰ تا ۶۷۰۰ تومان طی یکی دو روز گذشته در بازار داخلی آهن هستیم. 
هم چنین باید متذکر شویم که تبعات این رفتار و شرایط موجود، به تدریج منجر به کوچک تر شدن سهم بازار و سفره حوزه نورد در بخش واقعا خصوصی خواهد بود.