به گزارش عصرآهن: طی چند روز اخیر شاهد افزایش پلکانی قیمت ها به خصوص قیمت میلگرد بوده ایم که احتمال ادامه دار شدن این روند تا سال ۹۹ نیز وجود دارد.

آنچه که این روزها بیش از پیش قابل مشاهده می باشد، این است که رفتار اقتصادی ایران تابعی از عوامل مختلف می باشد؛ از تحریم، تورم و نقدینگی گرفته تا عوامل محیطی دیگر همچون کرونا که به شدت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
در بازار آهن و بخصوص در مورد قیمت میلگرد آجدار، هرچند این روزها به لحاظ تصمیمات کنترلی دولت و افزایش عرضه ها شاهد کاهش قیمت ها هستیم اما به دلیل رویکرد تجار و انبارداران در حفظ موجودی کالایی، کاهش حجم معاملات چندان چشمگیر نیست. 
از سوی دیگر، با توجه به رد کلیات بودجه ۹۹ توسط مجلس در وضعیت اقتصادی مردم در سال جدید ابهاماتی به چشم می خورد و شایعاتی در مورد افزایش بار مالیاتی و افزایش مجدد حامل های انرژی بین مردم تقویت شده است.
تمامی این موارد نشان از مقاومت بازار در برابر کاهش قیمت دارد و متأسفانه این تفسیر حاکی از بزرگ تر شدن حباب بورس در روزهای آینده می باشد.
در بازار آهن امکان تأثیر اتفاقات اخیر بر روند قیمت ها به خصوص قیمت میلگرد نیز وجود دارد، چرا که طی چند روز اخیر شاهد افزایش پلکانی قیمت ها بودیم که احتمال ادامه دار شدن این روند تا سال ۹۹ نیز وجود دارد.