به گزارش عصرآهن: عملکرد ۱۱ ماهه امسال معادن کشور در زمینه تولید سنگ آهن دانه بندی شده، رقم سه میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۴۰ تن را نشان می دهد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش ۳۸ درصدی داشته است.

بهمن ماه امسال نیز تولید سنگ آهن دانه بندی برابر با ۲۴۴ هزار و ۹۴۰ تن شد که افت ۲۸ درصدی در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۷ دارد.
واحد های سنگ آهن مرکزی، سنگ آهن چادرملو، مجتمع سنگ آهن سنگان، سنگ آهن میشدوان، مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی (چاه گز) و صبا نور در زمینه تولید سنگ آهن دانه بندی مشارکت داشتند.
بیشترین میزان تولید سنگ آهن دانه بندی در بازه زمانی ۱۱ ماهه سال جاری با رقم یک میلیون و ۸۵۷ هزار و ۸۴۷ تن مربوط به صبا نور بود. همچنین بالاترین راندمان عملکرد ۱۱ ماهه در این زمینه نیز به سنگ آهن چادرملو با رشد ۲۰ درصدی اختصاص داشت.
بهمن ماه هم مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی (چاه گز) با رقم 95 هزار و 376 تن بالاترین تولید کننده و بیشترین رشد نیز مربوط به سنگ آهن چادرملو با رقم 164 درصد ثبت شد.
 

منبع: می متالز