به گزارش عصرآهن: مهم‌ترین علت رشد قیمت‌ها در بازار سنگ‌آهن را باید کاهش حجم عرضه این کالا توسط کشور برزیل دانست. این در حالی است که انتظار بهبود تقاضا در ماه‌های آینده به ویژه بعد از سال نو در بازار داخلی کشور ما تقویت شده بود.

اینکه بازار جهانی آهن با افت نرخ همراه شده و سایر بازارها نیز وضعیت مطلوبی ندارند، احتمال رشد تقاضا برای آهن و فولاد در آینده نزدیک را با ابهام همراه می‌سازد ولی در هر حال قیمت‌ها در بازار سنگ‌آهن افزایشی است و می‌تواند یک داده مثبت برای کل بازار آهن و فولاد دنیا به‌شمار رود.
بارش‌های شدید فصلی در برزیل احتمال کاهش حجم تولید سنگ‌آهن در این کشور را ایجاد کرده است، آن‌هم در شرایطی که هفته ابتدایی ماه مارس شاهد افت جدی حجم عرضه شرکت‌های تولیدکننده این کالا در برزیل بودیم.
تقاضای واقعی فولاد و سنگ‌آهن در بازار داخلی چین در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نیز با افت جدی روبه‌رو شده بود که بازگشت همین تقاضا در بازار داخلی این کشور می‌تواند محرک مهمی برای بازار آهن باشد که تاکنون بیش از همه بازار سنگ‌آهن از آن سود برده است.
تجربه نشان داده که بازار سنگ‌آهن در گام اول بیشترین تاثیر را بر بازار میلگرد چین و به تبع آن بر بازار آهن سایر کشورها خواهد داشت.