نقش میلگردها در بتن مسلح

نقش میلگردها در بتن مسلح

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۰ دی ۱۳۹۹
زمان مطالعه: 3 دقیقه

هنگامی که میلگردهای فولادی به بتن معمولی اضافه می شود، بتن مسلح یا همان بتن آرمه تشکیل می شود. بتن مسلح در اکثر اعضای سازه ای مانند تیرها، ستون ها، دیوارها، دال های بتنی، پی ها و غیره استفاده می شود. مقاومت فشاری در بتن و مقاومت کششی در فولاد، ضعف های یکدیگر را برطرف کرده و در واقع مکمل یکدیگرند. این ویژگی خوب در بتن مسلح باعث مقاومت سازه در مقابل تنش ها در طولانی مدت می شود.

هدف از کاربرد میلگرد در بتن

خاصیت اصلی و بارز بتن معمولی در این است که مقاومت فشاری بالایی دارد. به همین دلیل در قطعاتی که تحت فشار هستند، کاربرد دارد. اما ضعف اصلی بتن در شکنندگی و مقاومت کششی پایین آن است. از طرفی دیگر میلگرد یا آرماتور که قطعه ای است فولادی، مقاومت کششی بالایی دارد. بنابراین می توان ضعف کششی بتن را با جاگذاری میلگرد در داخل آن برطرف نمود که به این ترکیب بتن مسلح گویند. به عبارت دیگر بتن مسلح برای استفاده در اعضای سازه ای نسبت به بتن معمولی بسیار مناسب تر می باشد. هم چنین ضریب انبساط حرارتی بتن و میلگرد یکسان می باشد. به عبارتی دیگر در هنگام انبساط با همدیگر عمل می کنند.از طرف دیگر بتن محافظی برای میلگردها در مقابل عوامل محیطی مانند آتش سوزی، شرایط جوی خطرناک و غیره می باشد.

انواع میلگردهای مورد استفاده در بتن

میلگرد ها اشکال و انواع مختلفی دارند که در ایران فقط سه نوع از آن ها با قطرهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد؛
•    میلگردهای ساده
•    میلگردهای آجدار و آجدار تابیده یا TOR
•    کابل های فولادی یا سیم بکسل 

میلگرد آجدار

میلگردهای مورد استفاده در بتن بایستی شرایط زیر را داشته باشند؛
•    مقاومت بالا
•    کرنش کششی بالا
•    پیوستگی مناسب با بتن
•    سازگاری با درجه حرارت های بالا
•    ماندگاری طولانی در بتن

اشکال مختلف کاربرد میلگرد در بتن

شکل میلگردهای استفاده شده در سازه، بایستی به طور کامل در نقشه های سازه ای نشان داده شود.از انواع اشکال مورد استفاده میلگردها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انواع میلگرد در سازه

میلگرد راستا: مقاومت کششی بتن را افزایش می دهد.
سنجاقی: مقاومت برشی در خاموت ها را افزایش داده و اتصال بهتر بین میلگردهای طولی و خاموت ها را ایجاد می کند.
ادکا: ممان یا لنگرهای منفی در تکیه گاه تیرها و نیروهای برشی را تحمل می کند.
خاموت ها: جهت جلوگیری از بیرون زدگی آرماتورهای طولی تحت فشار، تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک ها در عضو از خاموت ها استفاده می شود.
خرک: جهت قرار دادن دو شبکه ی متوالی افقی از میلگردها با فاصله ی معین از یکدیگر
رکابی: جهت نگه داشتن آرماتورهای طولی دال ها در یک امتداد یا نگه داشتن آن ها بین دو شبکه آرماتور

خواص مشترک بتن و میلگرد

بتن و فولاد خواص فیزیکی و مکانیکی مشترک زیادی دارند. یکی از این ویژگی ها چسبندگی خوب بین بتن و فولاد می باشد که در زمان اعمال بار به صورت مشترک عمل می کنند. هم چنین ضریب انبساط حرارتی یکسانی دارند که باعث می شود تنش های اولیه در آن وجود نداشته باشد.

چسبندگی و پیوستگی میلگرد با بتن

مهمترین عاملی که باعث مقاومت بتن مسلح در مقابل نیروهای مختلف می شود چسبندگی و پیوستگی میلگرد با بتن می باشد. میلگرد تحت فشار داخل بتن مسلح، بایستی تا حد پاره شدن پیوستگی خود با بتن را حفظ کند. چسبندگی بین میلگرد و بتن توسط اصطکاک موجود در سطح آن ها فراهم می شود. این اصطکاک در میلگردهای صاف بسیار کم می باشد. به همین دلیل از میلگردهای آجدار برای چسبندگی بهتر استفاده می کنند. هم چنین در آیین نامه بتن ایران استفاده از میلگردهای صاف در بتن های مسلح مجاز نمی باشد.

نقش میلگرد در افزایش عمر بتن مسلح

میلگردها اعضای بسیار مهمی در بتن مسلح می باشند. به عبارت دیگر اسکلت و استخوان بندی سازه را میلگردها تشکیل می دهند. به همین دلیل نیاز است که از میلگردهای با مقاومت بالا و شکل پذیری مناسب به خصوص در مناطق زلزله خیز استفاده کنیم.
استفاده از میلگردهای ضعیف در سازه بتن مسلح، موجب ایجاد ترک های عمیق و فروریزی سازه می شود. چرا که این میلگردها در اثر نیروی کششی بیش از حد دوام نیاورده و گسیخته می شوند. در نتیجه باعث گسیختگی کل سازه می شود. میلگردهای طولی نیروهای کششی و میلگردهای عرضی یا خاموت ها نیروهای برشی را تحمل می کنند. به همین دلیل از خاموت ها در جاهایی که نیروهای برشی زیادی وجود دارد، بیشتر استفاده می شود.  علاوه بر این، میلگردهای طولی و عرضی باعث نگه داشتن فولاد در داخل بتن می شوند.

نتیجه گیری

 بتن مسلح یا بتن آرمه، بتنی است که با میلگردهای فولادی مسلح می شود. میلگردهای فولادی، شبکه های توری، صفحات فلزی و غیره نقش مسلح کننده در بتن را بر عهده دارند. هدف استفاده از میلگردها در بتن آرمه، تحمل نیروهای کششی وارد بر عضو سازه ای می باشد. چراکه بتن معمولی فقط نیروهای فشاری را تحمل می کند و نیروهای کششی باعث ترک خوردگی و شکست آن می شوند.

۸۴۲۳۵
برای مشاوره و خرید با ما
تماس بگیرید.
۴۱۸۰ - ۰۴۱