لیست قیمت میلگرد

 مرتب‌سازی:

میلگرد آذر فولاد امین

آذر فولاد امین

پیشنهاد ویژه
میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۳۰۰۲۳٬۴۷۷تومان

محل بارگیری : تیکمه داش
محل کارخانه : آذربایجان شرقی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد صنعت بناب

فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

پیشنهاد ویژه
میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۲۰۰۲۲٬۵۶۸تومان

محل بارگیری : بناب
محل کارخانه : آذربایجان شرقی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد آذربایجان

میانه (فولاد آذربایجان)

پیشنهاد ویژه
میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۳۰۰۲۳٬۶۶۰تومان

محل بارگیری : میانه
محل کارخانه : آذربایجان شرقی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
میلگرد ذوب‌آهن اردبیل

ذوب آهن اردبیل

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۵۵۰۲۳٬۳۴۲تومان

محل بارگیری : اردبیل
محل کارخانه : اردبیل
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
میلگرد صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۵۰۰۲۲٬۹۳۲تومان

محل بارگیری : سفیددشت
محل کارخانه : چهارمحال وبختیاری
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد سرمد ابرکوه

صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۹۹۲۲٬۴۷۷تومان

محل بارگیری : ابركوه
محل کارخانه : یزد
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
صنایع فولاد هیربد زرندیه

صنایع فولاد هیربد زرندیه

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۲۵۱۲۲٬۹۷۸تومان

محل بارگیری : زرندیه
محل کارخانه : مرکزی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد آقاپور میاندوآب

فولاد آقاپور میاندوآب

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۳٬۰۶۹تومان

محل بارگیری : میاندوآب
محل کارخانه : آذربایجان غربی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۴٬۰۲۴تومان

محل بارگیری : رشت
محل کارخانه : گیلان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد ارگ تبریز

فولاد ارگ تبریز

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۳۰۰۲۲٬۸۸۷تومان

محل بارگیری : تبريز
محل کارخانه : آذربایجان شرقی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد البرز ایرانیان

فولاد البرز ایرانیان

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۲۹۴۲۲٬۹۳۳تومان

محل بارگیری : ساری
محل کارخانه : مازندران
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد البرز تاکستان

فولاد البرز تاکستان

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۲٬۸۴۱تومان

محل بارگیری : تاکستان
محل کارخانه : قزوین
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۴۰۱۲۲٬۸۴۲تومان

محل بارگیری : رشت
محل کارخانه : گیلان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۳۰۰۲۳٬۶۶۰تومان

محل بارگیری : بافق
محل کارخانه : یزد
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد راد همدان

فولاد راد همدان

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۱۴۱۲۴٬۲۰۱تومان

محل بارگیری : همدان
محل کارخانه : همدان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۵۵۰۲۲٬۷۹۶تومان

محل بارگیری : ابهر
محل کارخانه : زنجان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد سیرجان حدید جنوب

فولاد سیرجان حدید جنوب

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۲۰۰۲۲٬۵۶۸تومان

محل بارگیری : سیرجان
محل کارخانه : کرمان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد شاهرود

فولاد شاهرود

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۳٬۸۴۲تومان

محل بارگیری : شاهرود
محل کارخانه : سمنان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد صائب تبریز

فولاد صائب تبریز

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۴۰۰۲۳٬۶۱۵تومان

محل بارگیری : تبريز
محل کارخانه : آذربایجان شرقی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۵۰۲۲٬۹۷۸تومان

محل بارگیری : بناب
محل کارخانه : آذربایجان شرقی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد کاوه اروند

فولاد کاوه اروند

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۲٬۹۷۸تومان

محل بارگیری : خرمشهر
محل کارخانه : خوزستان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۵۰۲۳٬۵۲۴تومان

محل بارگیری : تیکمه داش
محل کارخانه : آذربایجان شرقی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
میلگرد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۱٬۹۳۱تومان

محل بارگیری : کاشان
محل کارخانه : اصفهان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه

مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۹۸۲۱٬۷۵۳تومان

محل بارگیری : اهواز
محل کارخانه : خوزستان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
مجتمع فولاد خراسان(نیشابور)

مجتمع فولاد خراسان(نیشابور)

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۳۰۰۲۲٬۷۵۰تومان

محل بارگیری : نیشابور
محل کارخانه : خراسان رضوی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
مجتمع فولاد سازان دقیقی هشترود

مجتمع فولاد سازان دقیقی هشترود

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۳٬۶۶۰تومان

محل بارگیری : هشترود
محل کارخانه : آذربایجان شرقی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
مجتمع فولاد پارسیان

مجتمع فولاد پارسیان

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۱٬۸۴۰تومان

محل بارگیری : اشتهارد
محل کارخانه : تهران
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
مجتمع فولاد کویر

مجتمع فولاد کویر

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۳٬۴۷۸تومان

محل بارگیری : کاشان
محل کارخانه : اصفهان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
کارخانه نورد آریان فولاد

نورد آریان فولاد

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۱۰۰۲۳٬۰۲۳تومان

محل بارگیری : بویین زهرا
محل کارخانه : البرز
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
نورد فولاد گیلان(حسن رود)

نورد فولاد گیلان(حسن رود)

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۳۰۰۲۳٬۷۵۱تومان

محل بارگیری : بندرانزلی
محل کارخانه : گیلان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
نورد میلگرد کاسپین (فراطرح نورد)

نورد کاسپین (فراطرح نورد)

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۲٬۲۹۵تومان

محل بارگیری : رشت
محل کارخانه : گیلان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
نورد کوثر اهواز

نورد کوثر اهواز

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۲٬۰۲۰تومان

محل بارگیری : اهواز
محل کارخانه : خوزستان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
پرشین فولاد

پرشین فولاد

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۲۹۴۲۳٬۰۲۴تومان

محل بارگیری : قزوين
محل کارخانه : قزوین
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
گروه صنعتی درپاد تبریز (درشاهین)

گروه صنعتی درپاد تبریز (درشاهین)

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

۳۰۵۲۲٬۹۸۰تومان

محل بارگیری : تبريز
محل کارخانه : آذربایجان شرقی
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
گروه صنعتی فولاد یزد

گروه صنعتی فولاد یزد

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

ثابت۲۲٬۴۷۷تومان

محل بارگیری : يزد
محل کارخانه : یزد
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

تماس بگیرید

محل بارگیری : اصفهان
محل کارخانه : اصفهان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری
صنایع نورد فولاد گلستان

صنایع نورد فولاد گلستان

میلگرد آجداربه‌روزرسانی :
شروع قیمت از :

تماس بگیرید

محل بارگیری : مینودشت
محل کارخانه : گلستان
زمان بارگیری : 5 الی 10 روز کاری

ثبت سفارش آهن آلات از عصرآهن

تنها با یک تماس خرید کنید...

1.تماس با عصرآهن

با عصرآهن تماس گرفته و درخواست اولیه خود را ثبت نمایید

2.ثبت درخواست خرید و صدور پیش فاکتور

صدور پیش فاکتور بعد از تماس با مشاورین عصر‌آهن و ثبت درخواست اولیه

3.نحوه تسویه حساب

واریز مبلغ پیش فاکتور بعد از تایید آن توسط مشتری به حساب شرکت

4.ارسال و تحویل بار

صدور حواله و ارسال بار توسط عصرآهن به مشتری

5.تسویه نهایی

واریز مابه التفاوت مبلغ پیش فاکتور بعد از مشخص شدن وزن دقیق بار به حساب مشتری

قیمت میلگرد

صنعت فولاد در حال حاضر یکی از صنایع مهم کشور است و میلگرد -پرمصرف‌ترین محصول در ساخت‌وساز- بیشترین میزان تولید را در این صنعت را از آن خود کرده است. میلگرد آجدار با استفاده از سنگ آهن، طی فرآیندهای مختلف در چهار نوع A1، A2، A3 و A4 و در سایزهای 8 تا 32 ساخته می‌شود. تولیدکنندگان ایرانی از استاندارد ملی 3132 و DIN, EN, JIS, ASTM, ISO برای تولید میلگرد آجدار استفاده می‌کنند.

‌‌

تمامی تولیدکنندگانی که با عصرآهن همکاری می‌کنند در تلاشند تا با استفاده از استانداردهای جهانی و تجهیزات مناسب، محصولات مرغوب و با کیفیتی به بازار عرضه کنند؛ البته کیفیت نهایی محصول بر قیمت میلگرد تأثیرگذار است.

معمولاً قیمت میلگرد، نرخ ثابتی ندارد و روزانه شاهد جو نا آرام قیمت در بازار آهن آلات هستیم. به‌طور کلی نوسانات قیمت میلگرد آجدار مستقیما به میزان عرضه و تقاضا، مسائل سیاسی و اقتصادی، رقابت تولیدکنندگان، قیمت جهانی آهن آلات و بازار ارز بستگی دارد.

با وجود این تغییرات، روزانه در قیمت میلگرد اطلاع از نرخ روز برای بررسی و خرید بسیار اهمیت دارد. برای این کار به‌راحتی می‌توانید به وب‌سایت عصرآهن یا کانال تلگرام مجموعه عصرآهن مراجعه کرده و قیمت روز میلگرد را بررسی کنید. 

عصرآهن با سابقۀ ۳۰ ساله در صنعت آهن و فولاد کشور و با داشتن تیم حرفه‌ای فروش به‌صورت لحظه‌ای، تمامی قیمت‌های بازار را رصد کرده و به‌روزترین و معتبرترین قیمت را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

قیمت روز میلگرد

قیمت میلگرد بر اساس فرایند ساخت، کیفیت میلگرد، سایز، وزن و جنس مواد اولیه آن تعیین می‌شود. همچنین مسائل جانبی در تعیین قیمت روز میلگرد  تاثیرگذار است. 

در بازار آشفته آهن آلات که قیمت‌‎ها ممکن است حتی لحظه‌ای تغییر کند بهتر است از منبع معتبری برای چک کردن قیمت میلگرد استفاده کنید. همان طور که پیشتر گفته شد در عصرآهن تلاش می‌شود قیمت میلگرد روز به صورت لحظه‌ای و ثانیه‌ای آپدیت شود. 

اطلاع از قیمت میلگرد روند خرید را برای‌تان آسان‌تر خواهد کرد. به‌عنوان مثال قیمت میلگرد 16 که از پرمصرف‌ترین مصالح فولادی در بازار آهن آلات بوده به‌راحتی در وب‌سایت عصرآهن قابل مشاهده است.


بررسی قیمت میلگرد آجدار در عصرآهن

قیمت میلگرد در ساعت 12 همان روز در سایت آپدیت شده و به‌جای قیمت روز قبل قرار داده می‌شود (در بالای قیمت ارائه شده توسط هر تولیدکننده زمان به‌روزرسانی آن مشخص شده است).

همکاری عصرآهن با تمامی کارخانجات تولید میلگرد در کشور به شما کمک می‌کند تا به مجموعۀ جامع‌تری از قیمت میلگرد آجدار تولیدکنندگان مختلف به صورت یکجا دسترسی داشته و با مقایسۀ آن‌ها گزینۀ مقرون‌به‌صرفه‌تری را انتخاب کنید.

در این صفحه، علاوه بر بررسی قیمت میلگرد هر تولیدکننده، می‌توانید به جدول سایزبندی و وزن محصول دسترسی پیدا کنید. با استفاده از این مزیت، مقایسۀ کارخانجات با هم به سادگی امکان‌پذیر است. 

در صفحۀ تولیدکنندگان میلگرد با استفاده از فیلترهای سمت راست صفحه این امکان وجود دارد که شما بتوانید بر اساس استان و نام کارخانه، تولیدکنندۀ مدنظر را انتخاب کنید. 

قیمت میلگرد


برای مثال اگر کارخانۀ خاصی مد نظر شماست می‌توانید از قسمت تولیدکننده، نام تولید کننده را انتخاب کنید. همچنین در قسمت بالای لیست می‌توانید تولیدکنندگان را بر اساس ارزان‌ترین، به‌روزترین و گران‌ترین کارخانه را مرتب‌سازی کنید.

‌‍

در هنگام بررسی جدول سایزبندی ممکن است قیمت میلگرد به صورت "تماس بگیرید" باشد این حالت به این معنی است که یا کالا موجود نیست و یا به خاطر نوسانات شدید بازار قیمت به صورت تلفنی و لحظه‌ای اعلام می‌شود که در این صورت بهتر است با پشتیبانی عصرآهن تماس بگیرید.

در همه مراحل خرید تیم پشتیبانی عصرآهن در کنار شماست، می‌توانید در هر مرحله با شماره تلفن 0414180 تماس بگیرید، همکاران ما همه روزه آماده پاسخگویی به شما هستند.

مراحل خرید میلگرد از عصرآهن

از جمله مزایای خرید اینترنتی مقاطع فولادی، مقایسه و بررسی قیمت میلگرد، بررسی محل بارگیری، مقایسه هزینه‌های حمل و نقل، مشخصات فنی، وزن محصول و دیگر اطلاعات و جزئیات لازم است. دانستن این موارد قبل از اقدام به خرید بسیار ضروری و لازم است. مراحل خرید را در ادامه می‌نویسیم:

 • ابتدا قیمت میلگرد را از وب‌سایت بررسی کنید یا با مجموعه تماس بگیرید و به‌صورت تلفنی استعلام قیمت کنید؛ 
 • برای ثبت سفارش با کارشناسان در تماس باشید؛
 • بعد از ثبت درخواست، پیش‌فاکتور صادر می‌شود؛
 • واریز مبلغ پیش‌فاکتور به حساب شرکت توسط خریدار انجام می‌شود؛
 • سپس ارسال و تحویل بار توسط عصرآهن انجام می‌شود. 

شما بعد از دریافت بار، می‌توانید وزن دقیق بار را اندازه گیری کنید. تمام تلاش ما این است تا به مشتریان خود کمک کنیم تا خریدی مطمئن، با کیفیت و مقرون‌به‌صرفه را تجربه کنند.

برای یک خرید آگاهانه و هوشمندانه، داشتن یک مرجع معتبر که قیمت میلگرد را به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی کند، اهمیت زیادی دارد؛ چراکه از جمله پارامترهای مهم در خرید، اطلاع از قیمت روز آن محصول است. 

علاوه بر قیمت میلگرد، هزینۀ حمل و نقل از مواردی است که بر عهده خریدار است. هزینۀ حمل، بر اساس محل بارگیری و شهر مقصد شما محاسبه می‌شود. 

بعد از ثبت درخواست توسط واحد فروش عصر آهن و واریز وجه، معمولا محصول بین 1 الی 2 روز بارگیری می‌شود؛ اما مدت زمان رسیدن محصول به دست شما، بسته به مسافت متغیر است. 

البته در شرایط خاصی همچون موجود نبودن یک سایز در کارخانه ممکن است بارگیری مدت زمان بیشتری طول بکشد که در این صورت تیم فروشِ ما در هنگام ثبت درخواست، شما را در جریان خواهد گذاشت.

مزایای خرید میلگرد از عصرآهن

امکان خرید اینترنتی میلگرد از عصرآهن و مراحل ثبت سفارش پیشتر توضیح داده شد. اکنون مزایای خرید میلگرد از عصرآهن، بازار اینترنتی آهن و فولاد، فهرست وار نوشته شده است، می‌توانید بررسی کنید:

 • بررسی سریع قیمت میلگرد؛
 • آپدیت لحظه‌ای قیمت‌ انواع میلگرد؛
 • سریع بودن ثبت سفارش؛
 • پیگیری سفارش از بارگیری تا تخلیه؛
 • دسترسی به تمام محصولات موجود در بازار آهن؛
 • امکان بررسی سبد محصولات تمام تولیدکنندگان میلگرد؛
 • امکان مشاوره قبل خرید با کارشناسان فروش؛
 • مقایسه چند محصول با یکدیگر؛
 • خرید میلگرد بدون محدودیت مکانی.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت میلگرد

در صنعت آهن و فولاد چندین عامل وجود دارد که جزو تأثیرگذارترین عوامل بر قیمت میلگرد و کلاً قیمت آهن است. در واقع با تغییراتی که در این عوامل به وجود می‌آید می‌توان قیمت میلگرد آجدار را حدس زد. عوامل تأثیرگذار بر قیمت میلگرد را در زیر بررسی نمایید:

 • قیمت مواد اولیه میلگرد؛
 • قیمت ارز و دلار؛
 • شاخص بورس کالا؛
 • هزینه حمل و نقل؛
 • نوسان بازار جهانی.

از بین این موارد گفته شده، قیمت مواد اولیه و قیمت ارز تاثیر بیشتری دارد. اگر سنگ آهن، قراضه و دیگر مواد اولیه ساخت مقاطع فولادی گران شود یا با کمبود این مواد مواجه شویم، قیمت میلگرد نیز افزایش خواهد داشت.

نوسان قیمت ارز نیز تأثیر مستقیمی بر قیمت میلگرد دارد. هرچند که در مواقعی دیده شده است با افزایش قیمت ارز، همچنان قیمت میلگرد کاهشی بوده است. 

ایران از جمله صادرکنندگان مقاطع فولادی است و معاملات صادراتی بر اساس دلار تعیین می‌شوند؛ ازاین‌رو افزایش قیمت دلار بر قیمت میلگرد و دیگر محصولات آهنی تأثیر خواهد داشت.

قیمت امروز میلگرد

اگر دسترسی به قیمت میلگرد امروز دغدغۀ شما است، می‌توانید با شمارۀ 0414180 تماس بگیرید و سریعاً قیمت امروز میلگرد را از کارشناسان عصرآهن استعلام کنید. البته قیمت مقاطع آهنی، روزانه در ساعت 12 ظهر از طرف تولیدکنندگان فولاد اعلام می‌شود و بلافاصله بعد از اعلام در وب‌سایت عصرآهن درج می‌گردد. 

مواقعی که بازار آهن پرنوسان است یا هنگام خرید مقاطع آهنی، اطلاع سریع از نرخ بسیار اهمیت دارد، ازاین‌رو مجموعۀ عصرآهن در تلاش است تا بهترین خدمات را در این زمینه به مخاطبان و خریداران ارائه دهد. 

پاسخ به سوالات متداول

در زیر به سوالات پر تکرار کاربران پاسخ داده‌ایم، از راه‌های ارتباطی می‌توانید با ما در تماس باشید.

برای این کار به وبسایت عصرآهن مراجعه کنید تا از قیمت روز میلگرد اطلاع داشته باشید. همچنین می‌توانید با شماره 04133250280 با ما در تماس باشید.
شما می‌توانید به آسانی با تماس تلفنی و ارتباط با عصرآهن خریدی سریع، مطمئن و باکیفیتی را تجربه کنید. شماره تماس 04133250280
بارگیری معمولا از کارخانه یا از بنگاه‌های آهن صورت می‌گیرد، توجه کنید که امکان بارگیری زیر ۲۲ تن از کارخانه وجود ندارد.
بعد از ثبت درخواست توسط واحد فروش عصر آهن و واریز وجه، معمولا محصول بین 1 الی 2 روز بارگیری می‌شود اما مدت زمان رسیدن محصول به دست شما، بسته به مسافت متغیر است.
روزانه از ساعت 12 ظهر، قیمت انواع آهن‌آلات و میلگرد توسط تولیدکنندگان شده و قیمت میلگرد به‌صورت لحظه‌ای در وب‌سایت عصرآهن قرار داده می‌شود.
روزانه از ساعت 12 ظهر، قیمت انواع آهن‌آلات و میلگرد توسط تولیدکنندگان شده و قیمت میلگرد به‌صورت لحظه‌ای در وب‌سایت عصرآهن قرار داده می‌شود.
برای مشاوره و خرید با ما
تماس بگیرید.
۴۱۸۰ - ۰۴۱