آشنایی با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

آشنایی با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ به‌روزرسانی: ۶ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: 6 دقیقه

مثل هر شخصی که برای معرفی و اعتبار خود از شناسنامه استفاده می‌کند، ساختمان‌ها نیز باید دارای شناسنامه‌ای باشند که اطلاعات کافی در آن درج شود. در این مقاله می‌خواهیم با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان آشنا شویم.

شناسنامه ساختمان چیست؟

طبق ماده ۳۱ کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که در آن اطلاعات مربوط به ساختار فنی و ملکی ساختمان نوشته می‌شود و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌گردد.

چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید شود.

مجریان ساختمن باید بعد از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌کند اطلاعات فنی و ملکی ساختمان و تاییدیه‌های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. 

یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار داده می‌شود. 

هزینه‌های خدمات مهندسی‌ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارایه می‌شود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد در قالب ماده (۳۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت می‌شود.

طبق ماده ۳۲ (قانون نظام مهندسی)، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمان‌هایی که پس از ابلاغ این آئین‌نامه پروانه ساختمانی دریافت می‌کنند همراه با نقشه‌های چون ساخت باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌شود، مطلع شود.

شناسنامه ساختمان از لحاظ مشخصات ظاهری دارای ابعاد 16.5 در 22.5 سانتی‌متر بوده و برگ‌های اصلی ن از جنس کاغذ کتان و مجلد به جلد گالین‌گور طلایی رنگ است. این مدارک در کل کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی به‌صورت همسان تهیه شده و در اختیار سازمان‌های استان‌ها قرار می‌گیرد.

نمونه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را در زیر مشاهده کنید:

نمونه شناسنامه فنی ساختمان

فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد. 

نکته مهم: مالک موظف است نقشه‌های چون ساخت را که مطابق الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از طریق مجری یا دفتر مهندسی یا مهندس مربوطه تهیه شده، همراه با شناسنامه فنی ساختمان برای انجام امور نگهداری به مسئول نگهداری ساختمان تحویل نماید. مسئول نگهداری ساختمان هم باید مدارک تحویل گرفته را نگهداری، ثبت و بایگانی کند.

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط چه مرجعی صادر می‌شود؟

شناسنامه ساختمان توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی و دیگر مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود. شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب این آیین‌نامه بر عهده مالک، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند.

شهرداری‌ها باید در مورد ساختمان‌هایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه برای آن‌ها پروانه ساختمان صادر می‌کنند، در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار، موظف هستند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه کنند و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند.

مراحل صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 

مراحل صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را در زیر طبق مواردی که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفته شده است، آورده‌ایم:

 1. صاحب کار باید با در دست داشتن درخواست صدور پروانه ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مراجعه کند و با ارائه مدارک لازم تشکیل پرونده دهد؛
 2. مرجع صدور پروانه ساختمان پس از بررسی مدارک و درخواست صاحب‌کار نسبت‌به صدور مجوز تهیه نقشه (دستور نقشه) اقدام می‌کند؛
 3. صاحب‌کار با در دست‌داشتن مجوز تهیه نقشه یا همان دستور نقشه به یکی از دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی طراحی ساختمان جهت تهیه طرح موضوع این شیوه‌نامه مراجعه می‌کند؛
 4. طراح ساختمان ضمن تهیه نقشه معماری منطبق بر ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان یک نسخه از نقشه‌های معماری تهیه‌شده را جهت کنترل ضوابط شهرسازی تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان می‌نماید و شهرداری در صورتی که در نقشه‌های معماری دارای نقص یا ایراد باشد، موارد را رسماً و کتباً به طراح اعلام نموده و آن را برای اصلاح به طراح عودت می‌دهد؛
 5. مرجع صدور پروانه ساختمان در صورت کامل بودن نقشه‌های معماری، نسبت‌به صدور صورت‌حساب عوارض مربوطه اقدام کرده و درخواست تهیه و تکمیل نقشه‌های اجرایی را ابلاغ می‌کند؛ 
 6. طراح ساختمان نقشه‌های اجرایی معماری، سازه‌ای و تأسیساتی را تهیه کرده و جداول دفترچه اطلاعات ساختمان را تکمیل و تأیید می‌کند و یکسری کامل از نقشه‌های تهیه شده را جهت کنترل مقررات ملی ساختمان به سازمان استان آن ارائه می‌کند؛
 7. سازمان استان ضمن بازبینی مدارک ارائه شده، نقشه‌های مربوط را با توجه به مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، کنترل کرده و در صورت نداشتن ایراد زیربنایی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمان را در بخش مربوط به طراحی ساختمان در دفترچه اطلاعات ساختمان ثبت می‌کند؛
 8. در صورتی‌که نقشه‌های ارائه‌شده دارای ایراد باشد، سازمان استان کتباً و رسماً به طراح اعلام می‌کند و طراح نسبت‌به اصلاح و ارسال آن به سازمان استان اقدام خواهد کرد. در هر حال مدت زمان بررسی نقشه‌ها و تأیید آن توسط سازمان استان نباید از یک ماه تجاوز نماید؛
 9. سازمان استان پس از معرفی مجری موردنظر مالک به سازمان استان با دریافت یک نسخه از قرارداد مالک و مجری، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به‌همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌کند، یک نسخه از معرفی‌نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل می‌گردد. در ضمن تعداد و زیربنای کار موردنظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت می‌شود؛
 10. شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان پس از صدور پروانه ساختمان یک نسخه از آن را به همراه نقشه‌های مصوب در اختیار مجری و یک نسخه به هر یک از مهندسان ناظر قرار می‌دهد؛
 11. مجری مکلف است تصویر پروانه ساختمان و یک نسخه از نقشه‌های مصوب را به سامان استان تحویل نماید؛
 12. مجری مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله‌به‌مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد کرده و تأییدیه‌های ناظران را در هر مرحله اخذ کند. پس از تکمیل و تأیید جداول مربوطه در پایان کار دفترچه را به‌منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان استان تحویل دهد؛
 13. سازمان استان براساس اطلاعات و تأییدیه‌های موجود در دفترچه اطلاعات ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را حداکثر ظرف 15 روز صادر نموده و جهت ارائه به مرجع صدور پروانه ساختمان در اختیار مجری قرار می‌دهد؛
 14. مجری مکلف است جهت دریافت گواهی پایان‌کار، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر شده توسط سازمان استان را در اختیار مرجع صدور پروانه ساختمان قرار داده و مراجع مذکور مکلفند گواهی پایان‌کار را براساس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر کنند؛
 15. استنکاف از ثبت اطلاعات ساختمان از جانب طراحان، ناظران و مجریان به‌عنوان تخلف محسوب و توسط سازمان استان قابل پیگرد است؛
 16. در مجموعه‌هایی که با یک پروانه ساختمانی ساخته می‌شوند پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، به ازای هر واحد یک نسخه مصدق شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با قید توضیحات لازم بنابر تقاضای مالکان توسط سازمان استان صادر و در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد؛
 17. صدور المثنی طبق ضوابطی که توسط سازمان تعیین می‌شود بلامانع است؛
 18. هر نهاد یا شخص واردکننده اطلاعات فقط در قبال اطلاعات خود مسئول است و در برابر صحت و سقم اطلاعات واردشده توسط نهاد یا شخص دیگر مسئولیتی ندارد.

بخوانید: پروانه ساختمان چیست؟ | آیا سهمیه میلگرد با پروانه ساختمان صحت دارد؟

سخن آخر

شناسنامه ساختمان و یک نمونه از آن را در متن قرار دادیم. بهتر است قبل از اقدام به دریافت شناسنامه فنی و ملکی ساختمان این مقاله را با دقت مطالعه کنید. برای تهیه این قسمت از دانشنامه عصرآهن از مبحث دوم مقررات ملی و کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استفاده شده است.

۱۱۰۶۸
برای مشاوره و خرید با ما
تماس بگیرید.arrow
۴۱۸۰ - ۰۴۱