جدول وزن میلگرد

سایزوزن
۸۴.۷۴
۱۰۷.۴۰۴
۱۲۱۰.۶۶
۱۴۱۴.۵۲
۱۶۱۸.۹۶
۱۸۲۴
۲۰۲۹.۶۴
۲۲۳۵.۷۶
۲۵۴۶.۲
۲۸۵۷.۹۶
۳۲۷۵.۷۲
۳۶۹۵.۸۸

جدول وزن میلگرد کارخانجات

سایز۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲
راد همدان۴.۵۶.۵۹.۵۱۳.۵۱۷.۵۲۱.۵۲۷۳۱۴۲۵۵_
شاهرود__۱۱.۸۱۴.۸۱۹.۵۲۵۳۱۳۷۴۸.۶__
شاهین بناب۴.۷۷.۴۱۰.۶۱۴.۱۱۹۲۳.۵۲۹.۶۳۵۴۶۵۷۷۴
سیرجان۴۶۹۱۲۱۶۲۱۲۳____
ظفر بناب۴.۲۶.۲۱۰.۲۱۳.۶۱۸۲۲.۸۲۸۳۴۴۴.۳__
فولاد سهند۴.۵۷.۱۹۱۰.۳۷۱۴.۱۲۱۸.۵۳۲۳.۴۲۸.۹۸۳۴.۹۶۴۵.۱۶۵۶.۶۶۷۴.۰۲
فولاد زاگرس_۷.۴۱۰.۶۵۱۵۱۸.۵۲۳۲۹.۵۳۵۴۴.۵۵۷.۵۷۵
فولاد میانه_۷.۳۹۱۰.۶۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۵۳۶۴۶.۵۵۷.۹۷۵.۷
فولاد قزوین۵.۲۷.۶۱۱________
کویر کاشان۵.۵۷.۴۱۱۱۴.۸۱۹۲۴۳۰۳۶۴۶.۴۵۸.۵۷۶
کاوه تیکمه داش۴.۵۷۱۰.۵۱۴۱۸.۵۲۳۲۸.۵۳۵۴۴.۵۵۶.۵۷۳
نیشابور__۱۱.۵۱۴.۶۱۹.۲۲۴.۴۲۹.۴۳۶.۴۴۶.۵۵۸.۵_
نیک صدرا_۷.۴۱۰.۷۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۳.۲۸۲۸.۴۳۴.۴۱۴۴.۸۸۵۶.۸۸۷۴.۴
هیربد زندیه۴.۷۷.۴۱۰.۶۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۵۳۵.۸۴۶۵۷۷۶
سیادن ابهر۵۷.۵۱۰.۶۸۱۴.۵۱۸.۸۲۳.۸۲۹.۶۳۵.۵۴۵.۵__
آذر فولاد امین۴.۶۷۱۰.۲۱۴۱۸.۲۲۳۲۸.۴۳۴.۳۴۴.۷۵۶۷۳.۲
آریان فولاد_۷۱۰۱۴۱۸۲۳۲۸.۵۳۵۴۶۵۶_
آریا ذوب_۷۱۱۱۴.۵۱۹۲۳۲۹____
آناهیتا گیلان۴.۲۶.۵۹.۸۱۳.۸۱۸۲۳۲۸۳۴.۵۴۵۵۵۷۳
ارگ تبریز__۱۰.۶۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۵۳۵.۲۴۹.۹__
البرز ایرانیان_۷.۴۱۰.۶۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۵۳۵.۸۴۶.۲_۷۵
ایوان غرب__۱۰.۵۱۴۱۸۲۳۲۸.۵۳۵.۵۴۶__
البرز غرب_۷.۲۱۰.۵۱۴.۵۱۹۲۴۲۸.۷۳۵.۵۴۶.۵__
امیرکبیر خزر_۷.۵۱۰۱۴۱۸۲۳۲۸۳۴.۵۴۴۵۶_
بردسیر کرمان_۷.۵۱۰.۵۱۴.۳۱۸.۵۲۴۲۹۳۵۴۵۵۷۷۴
بافق یزد۴.۸۷.۴۱۰.۷۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۶۴۳۵.۸۴۶.۲۵۸۷۵.۷۲
پرشین فولاد۴.۷۷.۵۱۰.۶۱۴.۵۱۷.۵۲۴۲۹.۶۳۵.۷۴۶.۲۵۷.۹۷۵.۷
جهان فولاد غرب__۱۰۱۴۱۸.۵۲۲۲۸۳۳۴۳__
حسن رود۴.۳۶.۹۱۰۱۳.۸۱۸۲۲.۵۲۸۳۵.۷۴۶.۲__
درپاد تبریز۴.۵۷.۱۱۰۱۴۱۸۲۲۲۹۳۵۴۵۵۷۷۴
ذوب آهن۵۷.۵۱۱۱۵۲۰۲۵۳۰۳۷۴۷۵۸۷۵


از جمله مهم‌ترین پارامترها در تشخیص کیفیت میلگرد وزن آن می‌باشد. میلگرد فولادی در طول 12 متر در قطرهای متفاوت به تولید می‌رسد. بر این اساس هر سایز میلگرد وزن متفاوتی خواهد داشت. برای اینکه تمامی تولیدکنندگان سایز بندی معینی داشته باشند بایستی براساس یک جدول وزنی واحد و استاندارد، محصول خود را تولید کنند.

جدول وزن میلگرد براساس جدول استاندارد اشتال تعیین شده است و تولید کنندگان وزن میلگرد تولیدی خود را در بازه استاندارد تعیین شده برآورد می‌کنند. ما جدول وزن میلگرد براساس استاندارد DIN که از جدول اشتال استخراج شده است را در اختیار کاربران قرار داده‌ایم که در بالا قابل بررسی است. در صفحه مربوط به جدول وزن میلگرد در وبسایت عصرآهن به اطلاعات و جداول دقیق وزنی می‌توانید دسترسی داشته باشید.

میلگرد هر تولیدکننده با وزن متفاوتی تولید و عرضه می‌شود اما این تفاوت‌های مختصر در بازه استاندارد تعیین شده‌ می‌باشند و خارج از این بازه در بازار آهن آلات به فروش نمی‌رسد؛ چرا که کم یا بیشتر بودن وزن میلگرد نشان از غیر اصولی بودن تولید آن است.

وزن هر شاخه میلگرد 12 متری با توجه به استاندارد دین آلمان محاسبه می‌گردد که در جدول اشتال به ازای هر کیلو از میلگرد درج شده است. وزن میلگرد تولیدکننده‌های مختلف با هم یکسان نیست و میزان کمی تلرانس خواهد داشت. در صفحه پیش رو شما می‌توانید هم به جدول وزن میلگرد و هم جدول وزن میلگرد کارخانجات ایران دسترسی داشته باشید.

جدول استاندارد وزن میلگرد از دو ستون سایز میلگرد و وزن میلگرد تشکیل شده که به ازای هر سایز، وزن میلگرد 12 متری در ستون دوم قرار داده شده است. میلگرد فولادی در دو دسته سبک وزن و سنگین وزن تقسیم بندی می‌شود. همان طور که گفته شد سبک و سنگین بودن میلگرد در بازه استاندارد خواهد بود اما لازم است که قبل از خرید، مشتری از سبک و یا سنگین وزن بودن میلگرد اطلاع داشته باشد.

لازم به ذکر است از دیگر موارد اهمیت وزن میلگرد، تاثیر آن در طراحی سازه و مقاومت تعیین شده آن توسط مهندس طراح است. مهندسین طراح در نرم افزارهای طراحی اسکلت ساختمان، وزن المان‌ها و مصالح ساختمانی نظیر میلگرد را براساس وزن استاندارد وارد می‌کنند. اگر وزن میلگرد خارج از استاندارد باشد مشکلات مهمی در اجرای سازه و مقاومت بعد از اتمام ساخت آن به وجود خواهد آمد و در تحمل بارهای وارده نقش خوبی ایفا نخواهند کرد.

محاسبه وزن میلگرد

سریع‌ترین روش برای محاسبه وزن میلگرد مخصوصا در کارگاه ساختمانی استفاده از فرمول سریع و ساده‌ای است که به صورت تجربی حاصل شده است. برای این کار قطر میلگرد ساده و یا آجدار را به توان 2 رسانده و تقسیم بر عدد 162 می‌کنند، البته با ضرب جواب به دست آمده از این فرمول به عدد 12 و یا 6، وزن میلگرد در طول مربوطه را برآورد خواهید کرد. فرمول مربوطه به شکل زیر خواهد بود:

W=D2/162 

همچنین با استفاده از فرمول زیر و با داشتن قطر میلگرد وزن آرماتور با سایزهای مختلف حاصل می‌شود. (عدد 7/8 چگالی مربوط به میلگرد فولادی می‌باشد)

1000/قطر × 3.14 × 7.8=وزن میلگرد

همان طور که در جدول بالا اشاره کردیم با استفاده از جدول وزن میلگرد که از جدول اشتال استخراج شده می‌توان از وزن میلگرد در سایز دلخواه اطلاع داشت. البته وزن میلگرد در جدول اشتال به ازای هر یک کیلو درج شده است که ما در جدول استانداردی که بالای صفحه گذاشته‌ایم، به ازای طول استاندارد یعنی 12 متر قرار داده‌ایم.

همچنین با دانستن نام تولید کننده مورد نظر می‌توانید به جدول وزن میلگرد مربوط به همان تولیدکننده مراجعه کنید و وزن سایز مورد نظر را به دست آورید. برای این کار در صفحه اول وبسایت عصرآهن نام تولیدکننده مورد نظر را جستجو کرده و به جدول محصول مربوطه دسترسی پیدا کنید، همچنین جدول وزنی همه کارخانجات میلگرد را به صورت یکجا در همین صفحه بعد از جدول استاندارد وزن میلگرد قرار داده‌ایم.

اطلاع از وزن میلگرد چه سودی برای ما دارد؟

وزن میلگرد به صورت کیلویی محاسبه می‌شود و به چند عامل بستگی دارد. عواملی مثل آلیاژ فولاد، سایز، گرید و استاندارد در وزن هر شاخه میلگرد تاثیر گذار است. با اطلاع از روش‌های محاسبه وزن میلگرد می‌توانید به راحتی وزن هر شاخه، هر بندیل و یا هر کیلو میلگرد را برآورد کنید.

در اینجا چند روش برای برآورد وزن میلگرد گذاشته شد؛ به وسیله جدول استاندارد و با استفاده از فرمول. استفاده از روش‌های گفته شده برای به دست آوردن وزن انواع میلگرد کمک می‌کند تا به وسیله آنها بتوانید از مرغوبیت، استحکام و درست بودن وزن فاکتور شده اطلاع پیدا کنید.

اطلاع از سایز درست میلگرد در هنگام باسکول کردن و خرید میلگرد به مصرف کننده بسیار کمک خواهدکرد. چرا که خریدار با اطلاع از وزن استاندارد میلگرد خریداری شده و بررسی آن با پیش فاکتور از درستی معامله و قیمت پرداخت شده اطمینان خواهد داشت.

پر کاربردترین و متداول‌ترین سایزهای میلگرد معمولا میلگرد 8، 12 و 16 می‌باشد. برای برآورد وزن میلگرد 8 و وزن میلگرد 16 و نیز بقیه سایزها می‌توانید از همین روش‌های گفته شده استفاده کنید. اما دوباره تاکید می‌کنیم که سایز میلگرد 8 با توجه به طول، نوع میلگرد و تولیدکننده متفاوت است بنابراین برای محاسبات دقیق‌تر بایستی از جداول استاندارد کمک بگیرید.

در وبسایت عصرآهن می‌توانید به جدول وزن میلگرد، قیمت روز میلگرد و تولیدکنندگان آن دسترسی داشته باشید. همچنین برای خرید میلگرد از کارخانجات فولاد ایران با کیفیت بالا و قیمت مناسب با ما در ارتباط باشید.

جدول وزن میلگرد کارخانجات ایران

کارخانجات تولید میلگرد ایران از نظر وزن میلگرد تولیدی، فرآیند تولید و دیگر ویژگی‌ها با هم در تمایز هستند. بنابراین برای دسترسی به وزن میلگرد ارائه شده توسط هر کارخانه و مقایسه کارخانجات با هم می‌توانید از جدول وزن تولیدکنندگان میلگرد استفاده کنید.

در این جدول نام تولیدکننده و سایزهای تولیدی آن همراه با وزن شاخه 12 متری نوشته شده است. وزن‌های ارائه شده در این جدول بر حسب کیلو گرم می‌باشد، برای استفاده به وبسایت عصرآهن مراجعه کنید. همچنین در بخش سوالات متداول می‌توانید سوال‌هایی که اکثر مشتریان از ما پرسیده‌اند را ببینید؛ شاید پاسخ سوالات خود را نیز در بین آنها بیابید و یا می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید.

پاسخ به سوالات متداول

در زیر به سوالات پر تکرار کاربران پاسخ داده‌ایم، از راه‌های ارتباطی می‌توانید با ما در تماس باشید.

برای محاسبه وزن میلگرد می‌توانید از جداول استاندارد استفاده کنید و یا با استفاده فرمول قطر به توان 2 تقسیم بر 162 وزن محصول مورد نظر را به دست آورید.

روش محاسبه وزن هر دو میلگرد آجدار و ساده با هم یکسان است و فرمول‌های مربوطه برای هر یک کاربرد دارد.

تولیدکنندگان میلگرد از لحاظ وزن محصول، گرید، فرآیند تولید و دیگر موارد با هم تمایز دارند برای اطلاع از وزن میلگرد هر کارخانه فولاد به وبسایت عصرآهن مراجعه کنید.

وزن میلگرد نشان از کیفیت، مرغوبیت و استاندارد بودن آن است در واقع با اطلاع از وزن استاندارد میلگرد و مقایسه آن با میلگرد خریداری شده از اصل بودن آن اطمینان حاصل کنید.