جدول وزن پروفیل

ضخامتسایزوزن (۶ متری)
۲۲۰×۲۰۶.۳
۲۳۰×۳۰۱۰.۰۸
۲۴۰×۴۰۱۳.۸۶
۲۵۰×۵۰۱۷.۵۸
۲۶۰×۶۰۲۱.۳۶
۳۴۰×۴۰۱۹.۹۲
۳۵۰×۵۰۲۵.۳۸
۳۶۰×۶۰۳۰.۸۴
۳۷۰×۷۰۳۹.۸۴
۴۴۰×۴۰۲۶.۴۶
۴۵۰×۵۰۳۴.۰۲
۴۶۰×۶۰۴۱.۵۸
۴۷۰×۷۰۴۹.۰۸
۴۸۰×۸۰۵۱.۳
۴۹۰×۹۰۵۸.۰۸
۴۱۰۰×۱۰۰۷۲
۵۶۰×۶۰۵۰.۸۲
۵۷۰×۷۰۶۰
۵۸۰×۸۰۶۳
۵۹۰×۹۰۷۱.۴
۵۱۰۰×۱۰۰۸۸.۲
۵۱۲۰×۱۲۰۹۶.۶
۵۱۴۰×۱۴۰۱۲۶
۵۱۵۰×۱۵۰۱۳۵.۶
۶۳۰۰×۳۰۰۸۴۶
۶.۳۸۰×۸۰۷۷.۴
۶.۳۹۰×۹۰۸۷.۶
۶.۳۱۰۰×۱۰۰۱۰۹.۸
۶.۳۱۲۰×۱۲۰۱۱۸.۲
۶.۳۱۴۰×۱۴۰۱۵۶.۶
۶.۳۱۵۰×۱۵۰۱۶۸.۶
۶.۳۱۶۰×۱۶۰۱۸۰.۶
۶.۳۱۸۰×۱۸۰۲۰۴
۶.۳۲۰۰×۲۰۰۲۲۸
۶.۳۲۲۰×۲۲۰۲۵۱.۴
۶.۳۲۵۰×۲۵۰۲۸۷.۴
۸۱۲۰×۱۲۰۱۳۲
۸۱۴۰×۱۴۰۱۹۵.۶
۸۱۵۰×۱۵۰۲۱۰.۶
۸۱۶۰×۱۶۰۲۲۵.۶
۸۱۸۰×۱۸۰۲۵۶.۲
۸۲۰۰×۲۰۰۲۸۶.۲
۸۲۲۰×۲۲۰۳۱۶.۲
۸۲۵۰×۲۵۰۳۶۱.۸
۸۲۶۰×۲۶۰۳۷۶.۸
۸۳۰۰×۳۰۰۴۳۶.۸
۸۳۵۰×۳۵۰۵۱۲.۴
۱۰۱۲۰×۱۲۰۲۰۲.۲
۱۰۱۴۰×۱۴۰۲۴۰
۱۰۱۵۰×۱۵۰۲۵۸.۶
۱۰۱۶۰×۱۶۰۲۷۷.۸
۱۰۱۸۰×۱۸۰۳۱۵
۱۰۲۰۰×۲۰۰۳۵۲.۸
۱۰۲۲۰×۲۲۰۳۹۰.۶
۱۰۲۵۰×۲۵۰۴۴۷
۱۰۲۶۰×۲۶۰۴۶۶.۲
۱۰۳۰۰×۳۰۰۵۴۱.۲
۱۰۳۵۰×۳۵۰۶۳۶
۱۰۴۰۰×۴۰۰۷۳۲
۱۲.۵۱۶۰×۱۶۰۳۳۹.۶
۱۲.۵۱۸۰×۱۸۰۳۸۶.۴
۱۲.۵۲۰۰×۲۰۰۴۳۳.۸
۱۲.۵۲۲۰×۲۲۰۴۸۰.۶
۱۲.۵۲۶۰×۲۶۰۵۷۴.۸
۱۲.۵۳۰۰×۳۰۰۶۷۲
۱۲.۵۳۵۰×۳۵۰۷۸۶
۱۲.۵۴۰۰×۴۰۰۹۰۶
۱۶۲۵۰×۲۵۰۶۹۰
۱۶۲۶۰×۲۶۰۷۲۰
۱۶۳۵۰×۳۵۰۹۹۶
۱۶۴۰۰×۴۰۰۱۱۴۶

 پروفیل در انواع مختلف قوطی، درب و پنجره و پروفیل چهاچوب فلزی تولید می‌شود. این صفحه از وبسایت عصرآهن به جدول وزنی پروفیل قوطی اختصاص یافته است. پروفیل قوطی در دو نوع قوطی مربع و مستطیل ساخته می‌شود. جدول وزن قوطی مربع و جدول وزن قوطی مستطیل در این صفحه در اختیار کاربران قرار داده شده است.  

پروفیل قوطی با استفاده از ورق فولادی در ضخامت‌های مختلف ساخته می‌شود. پروفیل جزو مقاطع تو خالی می‌باشد که در کارهای صنعتی و ساختمانی بسیار کاربرد دارد. از این مقطع در صنعت ماشین سازی نیز بسیار استفاده می‌کنند. 

جدول وزن پروفیل 

در جدول وزن پروفیل، قوطی مربع و قوطی مستطیل براساس ضخامت و سایز جداسازی شده‌اند و وزن هر پروفیل در کنار آن نوشته شده است. چون اکثرا طول پروفیل در شاخه‌های 6 متری به فروش می‌رسد به همین دلیل جدول وزن پروفیل برای شاخه 6 متری نوشته شده است. 

در جدول اشتال وزن مخصوص پروفیل براساس هر متر از آن نوشته شده است به همین علت نوشته شده در جدول استاندارد ضرب در عدد 6 کرده و در جدول وزنی پروفیل قرار داده شده است تا با بررسی آن وزن دقیق پروفیل استاندارد برای هر شاخه 6 متری را داشته باشید. با دقت در جدول وزن پروفیل، 3 ستون ضخامت، وزن و سایز را مشاهده خواهید کرد. وزن نوشته شده برای شاخه 6 متری پروفیل است که در کنار آن ضخامت و سایز مربوطه نوشته شده است. 

محاسبه وزن پروفیل 

برای محاسبه وزن پروفیل علاوه‌بر استفاده از جدول وزن پروفیل استاندارد که براساس جدول اشتال تهیه شده است می‌توان از فرمول و جدول وزن پروفیل ارائه شده توسط هر تولیدکننده استفاده کرد. جدول وزنی استاندارد صرفا برای اطلاع از وزن تعیین شده استاندارد می‌باشد. همان وزنی که تولیدکنندگان پروفیل براساس آن خط تولید خود را فعال می‌کنند. 

از جدول وزن پروفیل در موارد بسیاری می‌توان استفاده کرد. برای مثال مهم‌ترین استفاده از جدول وزنی برای خریداران می‌باشد، وقتی که پروفیل خریداری شده به دست مشتری رسید باید آن را باسکول کند تا وزن نوشته شده در فاکتور را با وزن واقعی محصول کنترل نماید. با این روش می‌توان از کیفیت مقطع خریداری شده اطمینان حاصل کرد چرا که سبک بودن بیش از حد وزن پروفیل از وزن نوشته شده در جدول اشتال به معنی استاندارد نبودن آن می‌باشد. 

جدول وزن پروفیل تولیدکننده 

جدول وزن پروفیل که توسط هر تولیدکننده ارائه می‌شود مخصوص همان برند و کارخانه فولاد است. برای دستیابی به این جدول که یکی از راه‌های محاسبه وزن پروفیل است به وبسایت عصرآهن مراجعه کنید و در در قسمت محصولات بر روی پروفیل کلیک کرده و کارخانه مورد نظر را انتخاب کنید. 

استفاده از فرمول محاسبه‌ای 

با استفاده از فرمول زیر می‌توانید به راحتی وزن پروفیل را به دست آورید، فقط کافیست اعداد مربوطه را در فرمول قرا دهید: 

چگالی × عرض × طول × ضخامت = وزن پروفیل مربع 

چگالی × طول × ضخامت × ((طول مقطع + عرض مقطع) ×2) = وزن پروفیل مستطیلی 

در فرمول بالا چگالی عدد 7/86 می‌باشد که همان چگالی مربوط به فولاد است.  

تاثیر جنس ورق در وزن پروفیل 

همان طور که در بالا گفته شد مقطع پروفیل از ورق فولادی ساخته می‌شود، جنس آن از ورق فولادی یا ورق سیاه بوده و یا ورق روغنی است. با توجه به متریال ساخته شده کیفیت محصول پروفیل مشخص می‌شود. پروفیل ساخته شده از ورق فولادی که از شمش فولاد تهیه می‌شود کیفیت بسیار مناسبی خواهد داشت. 

لازم به ذکر است پروفیل سنگین از ورق سیاه و پروفیل سبک از ورق روغنی ساخته می‌شود و باید خاطر نشان کرد ضخامت پروفیل‌های سبک کمتر از 1/5 میلی‌متر است و پروفیل سنگین از ورق های با ضخامت بیشتر از 1/5 ساخته می‌شوند. وزن پروفیل سبک و سنگین توسط خود تولیدکننده مشخص می‌گردد. 

البته ورق سیاه طبق فرآید نورد گرم و ورق روغنی به وسیله فرآیند نورد سرد به پروفیل تبدیل می‌گردد. در ساخت پروفیل به وسیله نورد گرم شکل گیری پروفیل با کیفیت‌تر خواهد بود. این مورد در استحکام سازه نیز بسیار تاثیر دارد و مشکلات احتمالی و خسارات ناشی از ترمیم و تعویض اعضا را تا حدودی کاهش می‌دهد. 

برای اطلاع از پروفیل‌های استاندارد تولیدکنندگان ایرانی و بررسی سبد تولید و قیمت آن می‌توانید از طریق شماره 0414180 با مجموعه عصرآهن در ارتباط باشید. 

لازم به ذکر است مقاطع فولادی تولید شده توسط تولیدکنندگان ایرانی براساس استاندارد بوده و کیفیت لازم را خواهند داشت. تولیدکنندگان پروفیل این محصول را در دو نوع باز و یا بسته تولید می‌کنند که مطابق استانداردهای DIN 59411، JISG 346  و DIN 2395 به تولید می‌رسد.  اگر سوالی در مورد جدول وزن پروفیل، جدول وزن استاندارد پروفیل و تولیدکنندگان پروفیل ایران داشتید با ما در ارتباط باشید. وزن پروفیل براساس ضخامت سایز، نوع، فرآیند تولید و مواد اولیه به کار رفته متفاوت می‌باشد از این رو بایستی از جدول وزنی و منبع مربوط به همان پروفیل رجوع کرد. قوطی مربع و قوطی مستطیل پرمصرف‌ترین و متداول‌ترین پروفیل در کشور ایران می‌باشد. 

پاسخ به سوالات متداول

در زیر به سوالات پر تکرار کاربران پاسخ داده‌ایم، از راه‌های ارتباطی می‌توانید با ما در تماس باشید.

با استفاده از جدول وزن پروفیل استاندارد از وزن هر پروفیل استاندارد مطلع شوید همچین با مراجعه به جدول وزنی تولیدکننده می‌توانید وزن هر مقطع فولادی را به دست آورید.