حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات | ۸ آ‌ذر

حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات | ۸ آ‌ذر

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲
تاریخ به‌روزرسانی: ۹ آذر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: 6 دقیقه

هر هفته اخبار بورسی را از وب‌سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام عصرآهن دنبال کنید. برای دنبال کردن ما در فضای مجازی به صفحه «تماس با عصرآهن» مراجعه کنید.

شنبه ۴ آذر

شنبه در بورس کالا ۱۰۴۰۰۰ تن آهن اسفنجی عرضه شد که تمامی این عرضه‌ها متقاضی داشت و مورد معامله قرار گرفت. قیمت پایه برای عرضه‌های آهن اسفنجی شنبه در بورس کالا، ۱۱۱۰۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بود.

معاملات آهن اسفنجی شنبه در بورس کالا با قیمت میانگین ۱۱۸۶۸ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده انجام شد. این قیمت در مقایسه با قیمت معاملات آهن اسفنجی در هفته پیش (۲۷ آبان۱۴۰۲) ۱۵۹ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۳۵ درصد افزایش داشته است. 

شنبه ۴ آذر در اولین روز کاری هفته شاهد ثبات نسبی توأم با برخی افزایش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. شنبه تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با انتهای هفته گذشته ثابت نگه داشتند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به انتهای هفته گذشته ۵۰ تا ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش دادند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) شنبه تقریباً به ۲۲۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۱۱۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۳۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

یکشنبه ۵ آذر

یکشنبه در بورس کالا، ۲۰۰۰ تن آهن اسفنجی بریکت عرضه شد که تمامی این عرضه‌ها به شرکت پارس پولاد یاران اختصاص داشت. قیمت پایه برای عرضه یکشنبه آهن اسفنجی بریکت شرکت پارس پولاد یاران، ۱۲۶۶۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

یکشنبه ۵ آذر شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. امروز تعداد زیادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند و برخی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۵۰ تا ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش دادند.

البته در موارد معدودی شاهد کاهش قیمت‌ها از طرف برخی مبادی نیز بودیم. قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) یکشنبه تقریباً به ۲۲۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۱۰۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۳۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

دوشنبه ۶ آذر

دوشنبه در بورس کالا، ۶۰۰۰۰ تن تختال، ۸۴۰۰ انواع ورق و ۲۶۷۸۲۰ تن شمش بلوم عرضه شد. قیمت پایه برای عرضه‌های دوشنبه شمش فولادی در بورس کالا، در محدوده ۱۷۱۹۰ تا ۱۸۶۹۵ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

هفته گذشته (۲۲ آبان ۱۴۰۲)، معاملات شمش فولادی در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۱۸۶۰۹ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۰۲۸۳ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

دوشنبه در بورس کالا، ۵۰۰۰ تن ورق گالوانیزه G و ۳۰۰۰ تن ورق سرد B و  ۴۰۰ تن ورق قلع اندود نیز عرضه شد. قیمت پایه برای عرضه‌های دوشنبه ورق گالوانیزه در بورس کالا، ۴۰۹۶۹ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و برای ورق سرد ۳۱۸۰۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

دوشنبه در بورس کالا، ۲۸۰۰۰ تن تختال و ۳۲۰۰ تن انواع ورق فولادی مورد معامله قرار گرفت. از عرضه های دوشنبه شمش فولادی در بورس کالا که ۲۶۷۸۲۰ تن بود نیز تنها ۱۶۴۲۱۵ تن مورد معامله قرار گرفت.

معاملات شمش فولادی دوشنبه با قیمت میانگین موزون ۱۸۲۳۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۱۹۸۷۲ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد. قیمت میانگین موزون شمش فولادی در مقایسه با آخرین قیمت میانگین معاملات شمش (۲۹ آبان ۱۴۰۲)، کاهش ۲۹۶ تومانی به ازای هر کیلو معادل ۱.۵۹ درصدی داشته است.

معاملات ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان، دوشنبه در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۴۰۹۶۹ تومان به ازای هر کیلو (بدون احساب مالیات بر ارزش افزوده)، انجام شد.

دوشنبه ۶ آذر شاهد ثبات نسبی توأم با برخی نوسان قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. دوشنبه تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۵۰ تا ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش یا کاهش دادند.

گفتنی است وزن نوسان مثبت قیمت‌ها امروز در مجموع بیش از نوسان منفی قیمت‌ها بود. قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) دوشنبه تقریباً به ۲۲۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۱۲۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۳۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

سه شنبه ۷ آذر

سه شنبه در بورس کالا، ۳۳۰۰۰ تن انواع ورق عرضه شد. از عرضه‌های سه شنبه ورق، ۸۰۰۰ تن به ورق سرد B، ۲۰۰۰ تن به ورق قلع اندود و ۲۳۰۰۰ تن به ورق گالوانیزه G اختصاص دارد.

در بورس کالا، سه شنبه قیمت پایه برای عرضه‌های ورق قلع اندود ۵۹۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد. قیمت پایه برای عرضه‌های سه شنبه ورق گالوانیزه G نیز در محدوده ۴۰۸۷۵ تا ۴۰۹۶۸ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

سه شنبه در بورس کالا، از ۳۳۰۰۰ تن انواع ورق عرضه شده، ۱۵۳۰۰ تن مورد معامله قرار گرفت. از معاملات سه شنبه ورق در بورس کالا، ۶۳۰۰ تن به ورق سرد B  و ۸۰۰ تن به ورق قلع اندود و ۸۲۰۰ تن به ورق گالوانیزه G اختصاص داشت.

معاملات ورق گالوانیزه G سه شنبه در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۴۱۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

سه شنبه در بورس کالا، ورق سرد B شرکت فولاد غرب آسیا با قیمت میانگین موزون ۳۱۸۰۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (هم تراز با قیمت پایه اعلام شده) و معاملات ورق قلع اندود شرکت صنایع فولاد تن آور آسیا نیز با قیمت میانگین موزون ۵۹۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (هم تراز با قیمت پایه اعلام شده) انجام شد.

سه شنبه ۷ آذر شاهد ثبات نسبی توأم با برخی افزایش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. سه شنبه تعداد قابل توجهی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند و برخی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۵۰ تا ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش دادند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) سه شنبه تقریباً به ۲۲۷۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۱۳۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۳۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

چهارشنبه ۸ آذر

چهارشنبه در بورس کالا، ۱۶۸۳۹ تن تیرآهن، ۳۰۷۷۴۴ تن میلگرد، ۳۸۱۶ تن ناودانی، ۲۱۵۰ تن نبشی و همچنین ۲۲۱۰۰ تن انواع ورق عرضه شد.
چهارشنبه قیمت پایه میلگرد آجدار در بورس کالا توسط شرکتها در محدوده ۱۷۷۰۶ تا ۲۱۰۱۵ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد. قیمت پایه میلگرد در آخرین عرضه (۱ آذر ۱۴۰۲) در محدوده ۱۸۴۰۰ تا ۲۱۳۳۲ تومان اعلام شده بود.

چهارشنبه در بورس کالا، ۵۲۸ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت پایه ۱۹۸۶۷ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه کرد.

چهارشنبه در بورس کالا، ۵۲۶۷ تن تیرآهن، ۶۵۰ تن ناودانی، ۸۵۰ تن انواع ورق، ۴۱۲۳۷ تن میلگرد و ۱۴۵۲ تن نبشی معامله شد.

معاملات میلگرد، چهارشنبه با قیمت میانگین موزون ۲۰۶۶۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۲۵۲۵ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد. قیمت میانگین موزون میلگرد در مقایسه با قیمت میانگین موزون معاملات ۱ آذر ۱۴۰۲، کاهش ۲۱۴ تومانی به ازای هر کیلو معادل ۱.۰۲ درصد داشته است.

چهارشنبه در بورس کالا، ۵۲۸ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت میانگین موزون ۱۹۸۸۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مورد معامله قرار گرفت.

چهارشنبه ۸ آذر شاهد ثبات نسبی توأم با برخی نوسان قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. چهارشنبه بسیاری از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند و برخی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش یا کاهش دادند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) چهارشنبه تقریباً به ۲۲۷۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۱۴۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۳۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

۰۱۸۹
برای مشاوره و خرید با ما
تماس بگیرید.arrow
۴۱۸۰ - ۰۴۱