حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات | ۱۵ فروردین

حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات | ۱۵ فروردین

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
زمان مطالعه: 3 دقیقه

هر هفته اخبار بورسی را از وب ‌سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام عصرآهن دنبال کنید. برای دنبال کردن ما در فضای مجازی به صفحه «تماس با عصرآهن» مراجعه کنید.

سه شنبه ۱۴ فروردین

سه شنبه در بورس کالا، ۴۰۰۰۰ تن تختال، ۴۶۶ تن ناودانی، ۳۶۶ تن نبشی، ۱۳۵۰۰ تن انواع ورق و ۲۰۵۹۰۰ تن شمش بلوم عرضه شد.

قیمت پایه برای عرضه‌های سه شنبه شمش فولادی در بورس کالا، در محدوده ۱۹۸۰۰ تا ۲۱۱۱۷ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

هفته گذشته (۷ فروردین ۱۴۰۳)، معاملات شمش فولادی در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۲۱۱۴۸ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۳۰۵۱ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.


سه شنبه در بورس کالا، ۴۰۰۰۰ تن تختال فولاد خوزستان با قیمت پایه ۲۳۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه شد.

سه شنبه ۱۴ فروردین، شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. سه شنبه تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز کاری گذشته ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش دادند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز کاری گذشته ثابت نگه داشتند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) سه شنبه تقریباً به ۲۸۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۷۰۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۹۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

سه شنبه در بورس کالا، ۴۶۶ تن ناودانی، ۳۰۰ تن نبشی و ۴۶۰۰ تن انواع ورق مورد معامله قرار گرفت. ۴۰۰۰۰ تن تختال عرضه شده، امروز در بورس کالا متقاضی نداشت.

از عرضه‌های سه شنبه شمش فولادی در بورس کالا نیز که ۲۰۵۹۰۰ تن بود، ۱۲۵۱۸۰ تن متقاضی داشت و مورد معامله قرار گرفت.

معاملات شمش فولادی سه شنبه با قیمت میانگین موزون ۲۰۷۶۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۲۶۳۰ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

قیمت میانگین موزون شمش فولادی در مقایسه با آخرین قیمت میانگین معاملات شمش (۷ فروردین ۱۴۰۳)، کاهش ۳۸۶ تومانی به ازای هر کیلو معادل ۱.۸۲ درصدی داشت.

سه شنبه در بورس کالا، معاملات ورق سرد فولاد غرب آسیا با قیمت میانگین موزون ۳۹۴۵۵ تومان به ازای هر کیلو (بدون احساب مالیات بر ارزش افزوده) انجام شد.

چهارشنبه ۱۵ فروردین

چهارشنبه در بورس کالا، ۱۴۵۸۸ تن تیرآهن، ۸۱۴۰۱ تن میلگرد و همچنین ۱۹۷۰۰ تن انواع ورق عرضه شد.

چهارشنبه قیمت پایه میلگرد آجدار در بورس کالا توسط شرکت ها در محدوده ۲۳۰۴۷ تا ۲۴۷۴۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

قیمت پایه میلگرد در آخرین عرضه (۸ فروردین ۱۴۰۳) در محدوده ۲۳۰۶۱ تا ۲۴۶۵۵ تومان اعلام شد.

ورق گرم فولاد اکسین خوزستان چهارشنبه در بورس کالا با قیمت پایه ۳۱۷۷۹ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه شد.

چهارشنبه در بورس کالا، ۹۳۰۶ تن تیرآهن، ۴۱۵۰ تن انواع ورق، ۴۱۳۱۹ تن میلگرد معامله شد.

معاملات میلگرد، چهارشنبه در بورس کالا، با قیمت میانگین موزون ۲۴۸۷۱ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۷۱۰۹ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

قیمت میانگین موزون میلگرد در مقایسه با قیمت میانگین موزون معاملات ۸ فروردین ۱۴۰۳، افزایش ۳۹۵ تومانی به ازای هر کیلو معادل ۱.۶۱ درصد داشت.

چهارشنبه در بورس کالا، معاملات ورق گرم شرکت فولاد اکسین خوزستان قیمت ۳۱۷۷۹ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده انجام شد.

چهارشنبه ۱۵ فروردین، شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. چهارشنبه تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ثابت نگه داشتند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش دادند.

البته معدودی از مبادی نیز به‌ صورت جزئی اقدام به کاهش قیمت‌ها کردند. قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) چهارشنبه تقریباً به ۲۸۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید.

کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۶۸۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۹۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

۰۱۸۷
برای مشاوره و خرید با ما
تماس بگیرید.arrow
۴۱۸۰ - ۰۴۱