حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات | ۲۲ آ‌ذر

حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات | ۲۲ آ‌ذر

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲
تاریخ به‌روزرسانی: ۲۷ آذر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: 5 دقیقه

هر هفته اخبار بورسی را از وب‌سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام عصرآهن دنبال کنید. برای دنبال کردن ما در فضای مجازی به صفحه «تماس با عصرآهن» مراجعه کنید.

شنبه ۱۸ آذر

شنبه ۱۸ آذر در اولین روز کاری هفته شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. شنبه بسیاری از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به انتهای هفته گذشته ۱۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش دادند و برخی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با انتهای هفته گذشته ثابت نگه داشتند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) شنبه تقریباً به ۲۳۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۲۵۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۴۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

یکشنبه ۱۹ آذر

یکشنبه ۱۹ آذر برای دومین روز متوالی شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. یکشنبه تعداد قابل توجهی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تا ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش دادند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) یکشنبه تقریباً به ۲۴۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۲۵۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۵۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

دوشنبه ۲۰ آذر

دوشنبه در بورس کالا، ۳۶۰۰۰ تن تختال، ۲۱۰۰۰ انواع ورق و ۲۱۹۵۰۰ تن شمش بلوم عرضه شد. قیمت پایه برای عرضه‌های دوشنبه شمش فولادی در بورس کالا، در محدوده ۱۷۸۵۰ تا ۱۸۶۲۷ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

هفته گذشته (۱۳ آذر ۱۴۰۲)، معاملات شمش فولادی در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۱۸۷۷۷ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۰۴۶۶ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

دوشنبه در بورس کالا، ۶۵۰۰ تن ورق رنگی و ۶۵۰۰ تن ورق سرد B و ۵۰۰۰ تن ورق قلع اندود و ۳۰۰۰ تن ورق گالوانیزه نیز عرضه شد. قیمت پایه برای عرضه‌های دوشنبه ورق گالوانیزه در بورس کالا، ۴۱۳۳۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و برای ورق سرد ۳۱۸۸۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

دوشنبه ۲۰ آذر برای سومین روز متوالی شاهد رشد قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. دوشنبه تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش دادند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) دوشنبه تقریباً به ۲۴۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۲۶۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۵۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

سه شنبه ۲۱ آذر

سه شنبه در بورس کالا، ۳۶۰۰۰ تن تختال و ۱۱۶۰۰ تن انواع ورق فولادی مورد معامله قرار گرفت. از عرضه های سه شنبه شمش فولادی در بورس کالا که ۲۱۹۵۰۰ تن بود نیز ۲۰۶۳۵۰ تن مورد معامله قرار گرفت.

معاملات شمش فولادی سه شنبه با قیمت میانگین موزون ۱۸۷۲۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۰۴۱۱ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

قیمت میانگین موزون شمش فولادی در مقایسه با آخرین قیمت میانگین معاملات شمش (۱۳ آذر ۱۴۰۲)، افزایش ۶۷ تومانی به ازای هر کیلو معادل ۰.۴۲ درصدی داشت.

معاملات ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان، سه شنبه در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۴۱۳۳۶ تومان به ازای هر کیلو (بدون احساب مالیات بر ارزش افزوده) انجام شد.

سه شنبه در بورس کالا، ۲۲۵۰۰ تن انواع ورق عرضه شد. تمامی عرضه‌های سه شنبه ورق، به ورق گالوانیزه G اختصاص داشت.

در بورس کالا، قیمت پایه برای عرضه‌های سه شنبه ورق گالوانیزه G در محدوده ۴۰۳۹۳ تا ۴۱۶۵۱ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

فولاد امیرکبیر کاشان سه شنبه در بورس کالا، ۴۰۰۰ تن ورق گالوانیزه G با قیمت پایه ۴۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه کرد.

سه شنبه در بورس کالا، از ۲۲۵۰۰ تن ورق گالوانیزه عرضه شده، ۷۲۵۰ تن مورد معامله قرار گرفت. معاملات ورق گالوانیزه G سه شنبه در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۴۱۴۶۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

سه شنبه در بورس کالا، ورق گالوانیزه G فولاد امیرکبیر کاشان با قیمت میانگین موزون ۴۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (هم تراز با قیمت پایه اعلام شده) و معاملات ورق گالوانیزه G شرکت فولاد تاراز چهارمحال نیز با قیمت میانگین موزون ۴۱۵۲۱ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (هم تراز با قیمت پایه اعلام شده) انجام شد.

سه شنبه ۲۱ آذر برای شاهد ثبات نسبی توأم با برخی کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. سه شنبه تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تا ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو کاهش دادند.

البته در برخی موارد نیز شاهد افزایش حدودا ۱۰۰ تومانی قیمت‌ها از طرف برخی مبادی بودیم. قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) سه شنبه تقریباً به ۲۴۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۲۶۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۵۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

چهارشنبه ۲۲ آذر

چهارشنبه در بورس کالا، ۳۳۱۶۶ تن تیرآهن، ۱۹۰۲۵۸ تن میلگرد، ۱۳۶۶ تن ناودانی، ۲۲۶۲ تن نبشی و همچنین ۱۹۸۰۰ تن انواع ورق عرضه شد.

چهارشنبه قیمت پایه میلگرد آجدار در بورس کالا توسط شرکتها در محدوده ۱۹۰۰۰ تا ۲۱۲۷۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد. قیمت پایه میلگرد در آخرین عرضه (۱۵ آذر ۱۴۰۲) در محدوده ۱۷۸۰۰ تا ۲۰۷۹۸ تومان اعلام شده بود.

چهارشنبه در بورس کالا، ۱۴۸۸ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت پایه ۱۹۶۷۹ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۳۰۰۰ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت پایه ۲۰۷۸۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه کرد.

چهارشنبه در بورس کالا، ۱۴۷۲۲ تن تیرآهن، ۱۳۶۶ تن ناودانی، ۷۵۰ تن ورق گرم، ۶۲۲۹۵ تن میلگرد و ۲۰۷۰ تن نبشی معامله شد.

معاملات میلگرد، چهارشنبه در بورس کالا، با قیمت میانگین موزون ۲۱۲۵۹ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۳۱۷۲ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

قیمت میانگین موزون میلگرد در مقایسه با قیمت میانگین موزون معاملات ۱۵ آذر ۱۴۰۲، افزایش ۱۷۸ تومانی به ازای هر کیلو معادل ۰.۸۴ درصد داشته است.

چهارشنبه در بورس کالا، ۱۴۸۸ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت میانگین موزون ۱۹۷۶۱ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۳۰۰۰ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت میانگین موزون ۲۰۹۲۴ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مورد معامله قرار گرفت.

۰۱۲۵
برای مشاوره و خرید با ما
تماس بگیرید.arrow
۴۱۸۰ - ۰۴۱