حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات | ۲۹ آ‌ذر

حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات | ۲۹ آ‌ذر

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲
تاریخ به‌روزرسانی: ۳۰ آذر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: 4 دقیقه

هر هفته اخبار بورسی را از وب‌سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام عصرآهن دنبال کنید. برای دنبال کردن ما در فضای مجازی به صفحه «تماس با عصرآهن» مراجعه کنید.

شنبه ۲۵ آذر

شنبه در بورس کالا ۹۲۰۰۰ تن آهن اسفنجی عرضه شد که تمامی این عرضه‌ها متقاضی داشت و مورد معامله قرار گرفت. قیمت پایه برای عرضه‌های آهن اسفنجی شنبه در بورس کالا، ۱۱۲۳۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بود.

معاملات آهن اسفنجی شنبه در بورس کالا با قیمت میانگین ۱۳۳۳۳ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده انجام شد.

شنبه ۲۵ آذر در اولین روز کاری هفته، شاهد ثبات نسبی توأم با نوسانات عمدتاً منفی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. شنبه تعداد قابل توجهی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با انتهای هفته گذشته ثابت نگه داشتند؛ تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به انتهای هفته گذشته ۵۰ تا ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو کاهش دادند و معدودی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را تا ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش دادند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) شنبه تقریباً به ۲۳۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۲۲۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۴۹۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

دوشنبه ۲۷ آذر

دوشنبه در بورس کالا، ۲۹۸۰۲۰ انواع ورق و ۱۸۸۷۴۰ تن شمش بلوم عرضه شد. قیمت پایه برای عرضه‌های دوشنبه شمش فولادی در بورس کالا، در محدوده ۱۸۱۳۰ تا ۱۸۸۸۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده بود.

هفته گذشته (۲۰ آذر ۱۴۰۲)، معاملات شمش فولادی در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۱۸۷۲۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۰۴۱۱ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

دوشنبه در بورس کالا، ۵۱۱۱۴۰ تن ورق گرم  HR و ۳۰۰۰ تن ورق گالوانیزه نیز عرضه شد. قیمت پایه برای عرضه‌های دوشنبه ورق گالوانیزه در بورس کالا، ۴۰۵۳۱ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و برای ورق گرم ۲۲۶۱۳ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

دوشنبه ۲۷ آذر شاهد ثبات نسبی توأم با برخی نوسانات جزئی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. دوشنبه بسیاری از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز کاری گذشته ثابت نگه داشتند و برخی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز کاری گذشته به صورت بسیار جزئی تغییر دادند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) دوشنبه تقریباً به ۲۳۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۲۲۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۴۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

دوشنبه در بورس کالا، ۲۰۰ تن ورق فولادی مورد معامله قرار گرفت. از عرضه‌های دوشنبه شمش فولادی در بورس کالا که ۱۸۸۷۴۰ تن بود نیز ۱۰۰۹۵۰ تن مورد معامله قرار گرفت.

معاملات شمش فولادی دوشنبه با قیمت میانگین موزون ۱۸۹۵۱ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۰۶۵۶ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد. قیمت میانگین موزون شمش فولادی در مقایسه با آخرین قیمت میانگین معاملات شمش (۲۰ آذر ۱۴۰۲)، افزایش ۲۲۵ تومانی به ازای هر کیلو معادل ۱.۲۰ درصدی داشته است.

معاملات ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان، دوشنبه در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۴۰۵۳۱ تومان به ازای هر کیلو (بدون احساب مالیات بر ارزش افزوده)، انجام شد.

سه شنبه ۲۸ آذر

سه شنبه در بورس کالا، ۲۲۵۰۰ تن انواع ورق عرضه شد. از عرضه‌های سه شنبه ورق، ۲۰۰۰ تن به ورق قلع اندود و ۲۰۵۰۰ تن به ورق گالوانیزه G اختصاص داشت.

در بورس کالا، قیمت پایه برای عرضه‌های سه شنبه ورق گالوانیزه G در محدوده ۴۰۳۹۳ تا ۴۱۴۳۴ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد. ورق قلع اندود نیز سه شنبه در بورس کالا، با قیمت پایه ۵۵۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه شد.

سه شنبه در بورس کالا، از ۲۲۵۰۰ تن ورق عرضه شده، ۷۶۰۰ تن ورق مورد معامله قرار گرفت. از معاملات سه شنبه ورق در بورس کالا، ۳۰۰ تن به ورق قلع اندود و ۷۳۰۰ تن به ورق گالوانیزه G اختصاص داشت. معاملات ورق گالوانیزه G سه شنبه در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۴۱۲۷۹ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.  

سه شنبه در بورس کالا، ورق قلع اندود صنایع فولاد توان آور آسیا با قیمت میانگین موزون ۵۵۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (هم تراز با قیمت پایه اعلام شده) و معاملات ورق گالوانیزه G شرکت فولاد تاراز چهارمحال نیز با قیمت میانگین موزون ۴۱۲۹۳ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (هم تراز با قیمت پایه اعلام شده) انجام شد.

چهارشنبه ۲۹ آذر

چهارشنبه در بورس کالا، ۲۳۶۴۷ تن تیرآهن، ۲۷۹۱۹۷ تن میلگرد، ۳۶۶ تن ناودانی، ۲۳۰۲ تن نبشی و همچنین ۲۹۵۰۲۰ تن ورق گرم عرضه شد.

چهارشنبه قیمت پایه میلگرد آجدار در بورس کالا توسط شرکتها در محدوده ۱۹۲۶۶ تا ۲۱۴۶۹ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد. قیمت پایه میلگرد در آخرین عرضه (۲۲ آذر ۱۴۰۲) در محدوده ۱۹۰۰۰ تا ۲۱۲۷۲ تومان اعلام شده بود.

چهارشنبه در بورس کالا، ۱۵۱۲ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت پایه ۱۹۸۶۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۳۰۰۰ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت پایه ۲۱۰۲۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه کرد.

چهارشنبه در بورس کالا، ۳۸۱۰۰ تن تختال، ۱۲۷۶۳ تن تیرآهن، ۳۰۰ تن ناودانی، ۲۹۵۰۲۰ تن ورق گرم، ۴۶۵۲۸ تن میلگرد و ۹۰۸ تن نبشی معامله شد.

معاملات میلگرد، چهارشنبه در بورس کالا، با قیمت میانگین موزون ۲۱۳۵۴ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۳۲۷۵ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد. قیمت میانگین موزون میلگرد در مقایسه با قیمت میانگین موزون معاملات ۲۲ آذر ۱۴۰۲، افزایش ۹۵ تومانی به ازای هر کیلو معادل ۰.۴۴ درصد داشته است.

چهارشنبه در بورس کالا، ۹۳۶ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت میانگین موزون ۱۹۸۶۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۳۰۰۰ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت میانگین موزون ۲۱۶۴۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مورد معامله قرار گرفت.

۰۱۶۲
برای مشاوره و خرید با ما
تماس بگیرید.arrow
۴۱۸۰ - ۰۴۱