حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات ۱۸ بهمن

حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات ۱۸ بهمن

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ به‌روزرسانی: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه: 6 دقیقه

هر هفته اخبار بورسی را از وب‌سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام عصرآهن دنبال کنید. برای دنبال کردن ما در فضای مجازی به صفحه «تماس با عصرآهن» مراجعه کنید.

شنبه ۱۴ بهمن

شنبه در اولین روز کاری هفته، شاهد ثبات نسبی  توأم با برخی کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. شنبه تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به انتهای هفته گذشته ثابت نگه داشتند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با انتهای هفته گذشته ۱۰۰ تا ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو کاهش دادند.

البته در موارد اندکی نیز شاهد افزایش جزئی قیمت‌ها از طرف برخی مبادی بودیم. قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) شنبه تقریباً به ۲۵۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۴۵۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۷۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

شنبه در بورس کالا ۷۳۰۰۰ تن آهن اسفنجی عرضه شد که تمامی این عرضه‌ها متقاضی داشت و مورد معامله قرار گرفت. قیمت پایه برای عرضه‌های آهن اسفنجی امروز در بورس کالا، ۱۲۲۵۱ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بود.

معاملات آهن اسفنجی شنبه در بورس کالا با قیمت میانگین ۱۴۴۹۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده انجام شد.

یکشنبه ۱۵ بهمن

یکشنبه در بورس کالا، ۲۲۰۰۰ تن آهن اسفنجی بریکت عرضه شد که تمامی این عرضه‌ها به شرکت صبا فولاد خلیج فارس اختصاص داشت. قیمت پایه برای عرضه‌های یکشنبه آهن اسفنجی بریکت، ۱۴۷۰۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

شنبه در بورس کالا ۷۳۰۰۰ تن آهن اسفنجی عرضه شد که تمامی عرضه‌ها متقاضی داشت و مورد معامله قرار گرفت. معاملات شنبه آهن اسفنجی در بورس کالا با قیمت میانگین ۱۴۴۹۰ تومان به ازای هر کیلو انجام شد.

یکشنبه در بورس کالا ۲۲۰۰۰ تن آهن اسفنجی بریکت عرضه شد که از این میزان تنها ۷۵۰۰ تن متقاضی داشت و مورد معامله قرار گرفت.

یکشنبه در بورس کالا، ۷۵۰۰ تن آهن اسفنجی بریکت شرکت صبا فولاد خلیج فارس با قیمت ۱۴۷۰۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (نرخ پایه) مورد معامله قرار گرفت.

گفتنی است روز شنبه نیز در بورس کالا ۷۳۰۰۰ تن آهن اسفنجی با قیمت میانگین ۱۴۴۹۰ تومان به ازای هر کیلو مورد معامله قرار گرفت.

یکشنبه ۱۵ بهمن، شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. یکشنبه تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو کاهش دادند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) یکشنبه تقریباً به ۲۵۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۳۵۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۶۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

دوشنبه ۱۶ بهمن

دوشنبه در بورس کالا، ۳۰۰۰۸۰ تن ورق گرم HR و ۱۸۸۵۳۸ تن شمش بلوم عرضه شد. قیمت پایه برای عرضه‌های دوشنبه شمش فولادی در بورس کالا، در محدوده ۱۹۴۰۲ تا ۲۰۲۰۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

هفته گذشته (۹ بهمن ۱۴۰۲)، معاملات شمش فولادی در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۲۰۴۱۸ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۲۲۵۵ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

دوشنبه در بورس کالا، ۳۰۰۰۸۰ تن ورق گرم HR فولاد مبارکه اصفهان نیز با قیمت پایه ۲۳۰۳۵ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه شد.

دوشنبه ۱۶ بهمن باز هم شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. دوشنبه تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تا ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلو کاهش دادند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) دوشنبه تقریباً به ۲۵۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۳۳۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۶۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

از عرضه‌های دوشنبه شمش فولادی در بورس کالا که ۱۸۸۵۳۸ تن بود تنها ۹۸۱۱۳ تن مورد معامله قرار گرفت.

معاملات شمش فولادی دوشنبه با قیمت میانگین موزون ۲۰۱۷۷ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۲۲۵۵ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

قیمت میانگین موزون شمش فولادی در مقایسه با آخرین قیمت میانگین معاملات شمش (۹ بهمن ۱۴۰۲)، کاهش ۲۴۱  تومانی به ازای هر کیلو معادل ۱.۱۸ درصدی داشت.

دوشنبه در بورس کالا، معاملات ورق گرم HR فولاد مبارکه اصفهان مورد تأیید قرار نگرفت.

سه شنبه ۱۷ بهمن

سه شنبه در بورس کالا، ۱۳۲۲ تن ناودانی، ۱۴۲۲ تن نبشی و ۳۲۱۶۳۰ تن انواع ورق عرضه شد. از عرضه‌های سه شنبه ورق، ۳۰۰۰۸۰ تن به ورق گرم HR و ۱۹۵۵۰ تن به ورق گالوانیزه G و ۲۰۰۰ تن به ورق قلع اندود اختصاص داشت.

در بورس کالا، قیمت پایه برای عرضه‌های سه شنبه ورق گالوانیزه G در محدوده ۳۹۱۷۶ تا ۳۹۶۹۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد. ورق گرم HR فولاد مبارکه اصفهان نیز سه شنبه در بورس کالا، با قیمت پایه ۲۳۰۳۵ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه شد.

سه شنبه ۱۷ بهمن شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. سه شنبه تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۵۰ تا ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو کاهش دادند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) سه شنبه تقریباً به ۲۵۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۳۰۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۶۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

سه شنبه در بورس کالا، ۱۲۲۲ تن ناودانی، ۸۸۶ تن نبشی و ۳۰۵۳۳۰ تن انواع ورق مورد معامله قرار گرفت. از معاملات سه شنبه ورق در بورس کالا، ۶۰۰۰ تن به ورق گالوانیزه G و ۲۹۸۹۸۰ تن به ورق گرم HR و ۳۵۰ تن به ورق قلع اندود اختصاص داشت.

معاملات ورق گالوانیزه G سه شنبه در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۳۹۹۷۳ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد. سه شنبه در بورس کالا، ورق گرم HR فولاد مبارکه اصفهان با قیمت میانگین موزون ۳۱۰۳۷ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و معاملات ورق قلع اندود صنایع فولاد توان آور آسیا با قیمت میانگین موزون ۵۹۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (هم تراز با قیمت پایه اعلام شده) انجام شد.

چهارشنبه ۱۸ بهمن

چهارشنبه در بورس کالا، ۸۱۰۰۰ تن تختال، ۲۴۳۷۲ تن تیرآهن، ۲۵۶۷۸۶ تن میلگرد و همچنین ۱۸۰۰۰ تن انواع ورق عرضه شد.

چهارشنبه قیمت پایه میلگرد آجدار در بورس کالا توسط شرکتها در محدوده ۱۹۲۵۰ تا ۲۲۷۷۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

قیمت پایه میلگرد در آخرین عرضه (۱۱ بهمن ۱۴۰۲) در محدوده ۱۹۳۵۰ تا ۲۲۶۶۴ تومان اعلام شد. ورق گرم فولاد اکسین خوزستان چهارشنبه در بورس کالا با قیمت پایه ۳۰۷۹۵ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه شد.

چهارشنبه در بورس کالا، ۱۰۸۰ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت پایه ۲۲۵۶۸ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه کرد.

چهارشنبه در بورس کالا، ۸۰۰۰ تن تختال، ۱۱۲۰۱ تن تیرآهن، ۱۷۰۰ تن انواع ورق، ۳۴۴۴۳ تن میلگرد معامله شد.

معاملات میلگرد، چهارشنبه در بورس کالا، با قیمت میانگین موزون ۲۲۵۷۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۴۶۰۷ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد. قیمت میانگین موزون میلگرد در مقایسه با قیمت میانگین موزون معاملات ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، کاهش ۳۳۷ تومانی به ازای هر کیلو معادل ۱.۴۷ درصد داشت.

چهارشنبه در بورس کالا، ۵۷۶ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ فراطرح فولاد با قیمت میانگین موزون ۲۲۵۶۸ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مورد معامله قرار گرفت. معاملات ورق سرد B صنایع هفت الماس چهارشنبه در بورس کالا با قیمت ۳۶۲۲۳ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده انجام شد.

چهارشنبه ۱۸ بهمن شاهد ثبات نسبی توأم با برخی کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. امروز تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو کاهش دادند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) چهارشنبه تقریباً به ۲۴۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۳۰۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۶۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو است.

۰۱۱۰
برای مشاوره و خرید با ما
تماس بگیرید.arrow
۴۱۸۰ - ۰۴۱