حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات| ۲۵ بهمن

حجم معاملات بورس کالای آهن‌آلات| ۲۵ بهمن

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ به‌روزرسانی: ۷ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه: 4 دقیقه

هر هفته اخبار بورسی را از وب‌سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام عصرآهن دنبال کنید. برای دنبال کردن ما در فضای مجازی به صفحه «تماس با عصرآهن» مراجعه کنید.

دوشنبه ۲۳ بهمن

دوشنبه در بورس کالا، ۱۵۰۰۰۰ تن تختال، ۲۰۰۰ تن ورق سرد B و ۲۱۹۷۱۸ تن شمش بلوم عرضه شد. قیمت پایه برای عرضه‌های دوشنبه شمش فولادی در بورس کالا، در محدوده ۱۹۵۰۰ تا ۲۰۵۲۵ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

هفته گذشته (۱۶ بهمن ۱۴۰۲)، معاملات شمش فولادی در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۲۰۱۷۷ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۱۹۹۲ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

دوشنبه در بورس کالا، ۲۰۰۰ تن ورق سرد B صنایع هفت المالس نیز با قیمت پایه ۳۶۷۶۷ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه شد.

به گزارش فراطرح فولاد، دوشنبه در بورس کالا، ۴۰۰۰۰ تن تختال و ۵۰۰ تن ورق سرد B مورد معامله قرار گرفت. از عرضه‌های دوشنبه شمش فولادی در بورس کالا که ۲۱۹۷۱۸ تن بود تنها ۷۸۶۶۵ تن متقاضی داشت و مورد معامله قرار گرفت.

معاملات شمش فولادی دوشنبه با قیمت میانگین موزون ۲۰۴۹۳ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۲۳۳۷ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

قیمت میانگین موزون شمش فولادی در مقایسه با آخرین قیمت میانگین معاملات شمش (۱۶ بهمن ۱۴۰۲)، افزایش ۳۱۶ تومانی به ازای هر کیلو معادل ۱.۵۶ درصدی داشت.

دوشنبه در بورس کالا، معاملات ورق سرد B صنایع هفت الماس با قیمت میانگین موزون ۳۶۷۶۷ تومان به ازای هر کیلو (بدون احساب مالیات بر ارزش افزوده) انجام شد.

دوشنبه ۲۳ بهمن شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. دوشنبه بسیاری از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز کاری گذشته ثابت نگه داشتند و برخی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز کاری گذشته به صورت جزئی تغییر دادند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) دوشنبه تقریباً به ۲۴۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۳۰۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۶۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

سه شنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه در بورس کالا، ۱۵۰۰ تن ناودانی، ۲۵۵۸ تن نبشی و ۲۶۵۵۰ تن انواع ورق عرضه شد. از عرضه‌های سه شنبه ورق، ۶۰۰۰ تن به ورق سرد B و ۱۸۵۵۰ تن به ورق گالوانیزه G و ۲۰۰۰ تن به ورق قلع اندود اختصاص داشت.

در بورس کالا، قیمت پایه برای عرضه‌های سه شنبه ورق گالوانیزه G در محدوده ۳۹۱۷۶ تا ۳۹۸۲۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

ورق سرد B فولاد غرب آسیا نیز سه شنبه در بورس کالا، با قیمت پایه ۳۶۷۶۷ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه شد.

سه شنبه در بورس کالا، ۵۶۰ تن ناودانی، ۶۴۲ تن نبشی و ۶۵۵۰ تن انواع ورق مورد معامله قرار گرفت. از معاملات سه شنبه ورق در بورس کالا، ۵۱۰۰ تن به ورق گالوانیزه G و ۱۲۰۰ تن به ورق سرد B و ۲۵۰ تن به ورق قلع اندود اختصاص داشت.

معاملات ورق گالوانیزه G سه شنبه در بورس کالا با قیمت میانگین موزون ۴۱۰۳۶ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

سه شنبه در بورس کالا، ورق سرد B فولاد غرب آسیا با قیمت میانگین موزون ۳۶۷۶۷ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و معاملات ورق قلع اندود صنایع فولاد توان آور آسیا با قیمت میانگین موزون ۵۹۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (هم تراز با قیمت پایه اعلام شده) انجام شد.

سه شنبه ۲۴ بهمن شاهد ثبات نسبی توأم با برخی کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم.

سه شنبه تعداد قابل توجهی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند و برخی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو کاهش دادند.

البته در برخی موارد نیز شاهد افزایش جزئی قیمت‌ها بودیم. قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) سه شنبه تقریباً به ۲۴۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۳۰۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۶۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

چهارشنبه ۲۵ بهمن

چهارشنبه در بورس کالا، ۱۲۰۰۰۰ تن تختال، ۲۳۹۶۲ تن تیرآهن، ۲۷۷۷۰۹ تن میلگرد و همچنین ۱۰۶۰۰ تن ورق گرم عرضه شد.

چهارشنبه قیمت پایه میلگرد آجدار در بورس کالا توسط شرکتها در محدوده ۱۹۵۰۰ تا ۲۲۸۰۹ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

قیمت پایه میلگرد در آخرین عرضه (۱۸ بهمن ۱۴۰۲) در محدوده ۱۹۲۵۰ تا ۲۲۷۷۶ تومان اعلام شده بود. ورق گرم فولاد اکسین خوزستان چهارشنبه در بورس کالا با قیمت پایه ۳۰۷۹۵ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه شد.

چهارشنبه در بورس کالا، ۵۰۴ تن میلگرد ۱۴، ۱۶، ۲۰ با قیمت پایه ۲۲۷۲۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عرضه کرد.

چهارشنبه در بورس کالا، ۱۱۵۹۲ تن تیرآهن، ۷۵۰ تن ورق، ۳۷۳۴۴ تن میلگرد معامله شد.

معاملات میلگرد، چهارشنبه در بورس کالا، با قیمت میانگین موزون ۲۲۷۸۰ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۲۴۸۳۰ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، انجام شد.

قیمت میانگین موزون میلگرد در مقایسه با قیمت میانگین موزون معاملات ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، افزایش ۲۰۴ تومانی به ازای هر کیلو معادل ۰.۹۰ درصد داشت.

 چهارشنبه در بورس کالا، معاملات ورق گرم فولاد اکسین خوزستان با قیمت ۳۰۷۹۵ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده (هم تراز با قیمت پایه اعلام شده انجام شد.

چهارشنبه ۲۵ بهمن شاهد ثبات نسبی توأم با برخی افزایش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم.

چهارشنبه تعدادی از مبادی نرخ فروش میلگرد خود را در مقایسه با روز گذشته ثابت نگه داشتند و تعدادی از مبادی نیز نرخ فروش میلگرد خود را نسبت به روز گذشته ۵۰ تا ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش دادند.

قیمت متوسط میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویلی درب کارخانه) چهارشنبه تقریباً به ۲۴۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد آجدار در بازار در حدود ۲۳۰۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۲۶۴۵۰ تومان به ازای هر کیلو بود.

۰۹۸
برای مشاوره و خرید با ما
تماس بگیرید.
۴۱۸۰ - ۰۴۱