عرضه قطره چکانی فولاد در بورس کالا

عرضه قطره چکانی فولاد در بورس کالا

۱ دقیقه زمان مطالعه

رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس، مصطفی طاهری، پیرو گفت‌وگوهای خود با جمعی از خبرنگاران مطرح کرد؛ اگر عرضه فولاد در بورس با فرمت و سازوکار مشخصی اتفاق بیافتد این مسئله آسیب‌های دیگر را به دنبال نخواهد داشت.

وی همچنین اشاره کرد؛ اگر عرضه فولاد در بورس کالا به اندازه نیاز کشور یا حتی بیشتر از آن باشد، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ بلکه مشکل از جایی است که برخی بورس را مدیریت نمی‌کنند.

بخوانید: راهنمای کامل خرید میلگرد از بورس کالا

مصطفی طاهری با تاکید روی اینکه برخی می‌کوشند با عرضه قطره چکانی فولاد در بورس کالا با وجود تقاضای زیاد و افزایش قیمت، این کالا را خارج از بورس کالا بفروشند.

۰۴۸۷