دانشنامه عصرآهن

مقایسه میلگرد شاهین بناب و میلگرد تیکمه داش
مقایسه میلگرد شاهین بناب و میلگرد تیکمه داش
 
مقایسه میلگرد شاهین بناب و میلگرد تیکمه داش

مقایسه میلگرد شاهین بناب و میلگرد تیکمه داش

میلگرد

فولاد شاهین بناب و فولاد کاوه تیکمه داش از جمله بهترین تولید کنندگان ایران در بازار آهن می‌باشند. در این دانشنامه ضمن مقایسه کیفیت میلگرد دو کارخانه، نحوه تشخصی میلگرد باکیفیت نیز بررسی خواهد شد.